Odborná konference

cannafest-65701-400x250
Profesionální Konference se koná v levém křídle výstaviště.
Oficiálními jazyky jsou čeština a angličtina. Simultánní překlad je zajištěn.

Pátek 11/11

12:00 - 12:45 Marie Hrušková Cereální výrobky s botanickými částmi vybraných odrůd konopí setéhozobrazit abstrakt

Autor: Marie Hrušková, Kristýna Heroudková, Ivan Švec

Abstrakt:
Modelové zkoušky se zabývaly porovnáním rostlinné části (květní a listová) vzorků konopí setého podle obsahu kanabinoidních látek a nutričních složek (obsah bílkovin a vlákniny) včetně aplikací do cereálních výrobků. Pro pilotní studii byly vybrány čtyři odrůdy technického konopí (Finola, Tisza, Kompolti a Bialobrzeskie) sklizené v roce 2014 a 2015. Ve shodě s literárními zdroji byl prokázán vyšší obsah sledovaných složek v květní části. Bylo zjištěno, že rostliny sklizené v roce 2014 dosáhly vyššího průměrného obsahu kanabinoidů, přičemž nejvíce zastoupenou látkou byl kanabidiol (CBD). Pro aplikaci botanických částí konopí byl navržen recepturní model máslových sušenek na bázi pšeničné mouky s přídavkem 2 % a 4 % těchto složek. Pro výrobky byl stanoven spotřebitelský profil (měrný objem, tvar, senzorické hodnocení) a zjištěny stejné analytické znaky jako v listové a květní části rostliny. Pro máslové sušenky byla vyvinuta metoda analýzy kanabinoidních látek a provedena její validace. Ze statistického hodnocení pomocí PCA analýzy vyplynulo, že se na spotřebitelské jakosti významně podílel obsah bílkovin a rozpustné vlákniny (SDF), obsah kanabinoidních látek a měrný objem. Vyrovnanější kvalitou se vyznačovaly sušenky fortifikované konopím ze sklizně 2014. Jako další potravinářské aplikace bylo vyrobeno a hodnoceno pšeničné pečivo fortifikované 2 % a 4 % přídavkem konopných květů.

12:45 - 13:30 Jana Jesenská Vaporizace bylin v terapeutické praxizobrazit abstrakt

Autor: Jana Jesenská

Abstrakt:
Vaporizace bylin neboli odpařování účinných látek je pojem, který u nás byl ještě před pár lety téměř neznámý. Dnes je již jisté, že vaporizace je více než pouhou náhražkou nezdravého kouření – je vhodná nejen k odnaučení kouření, ale i pro pacienty, kteří nikdy nekouřili. Využívá se například v aromaterapii, k prevenci onemocnění horních cest dýchacích a zmírnění astmatických záchvatů. Díky technologickému pokroku se za posledních deset let přístroje na inhalaci výparů neskutečně zdokonalily. Nyní máme možnost velmi přesného nastavení teplot i u kapesních přístrojů, takže si můžeme při každé inhalaci vybrat přesně takové účinné látky, jaké nám v daný okamžik nejlépe vyhovují. V letošní přednášce v rámci konference na veletrhu Cannafest se kromě výběru vhodného přístroje budu věnovat také způsobům použití vaporizace bylin při konkrétních obtížích.

13:30 - 14:15 Janko Belin Sociální konstrukty kontextu užívání drogzobrazit abstrakt

Autor: Janko Belin

Abstrakt:
Sociální konstruktivismus nás učí, že sociální konstrukt je hodnotou, myšlenkou, pohledem či názorem, jenž se – často podvědomě – jeví jako přirozený a samozřejmý lidem, kteří s ním souzní. Tento pohled může, ale také nemusí odpovídat realitě, takže v mnoha případech jde o uměle vykonstruovanou myšlenku nebo dokonce předpojatost dané společnosti – ať už se bavíme o nepsaných pravidlech či zákonech, anebo o běžných praktikách a rozdílnostech. Sociologové a kriminologové tvrdí, že jsme sociálně vykonstruovali „zločince“ postupným rozhodováním o tom, jaké zločiny trestat a jaké zločince stíhat. Jako společnost si vybíráme, jaké zákony budeme vymáhat, a selektivně nutíme lidi zodpovídat se ze svých činů. Řada zločinců přitom zůstává nepotrestána, protože v jejich případě nevymáháme jako společnost právo tak urputně, jak činíme v případech jiných. Jak zločin, tak zločinec jsou sociálními konstrukty. V Evropě jsou patrné změny v přístupu k užívání drog během poslední sto let, ale přesně se střídající období tolerance a represe vycházející ze specifických událostí nelze lehce identifikovat. Tak například ve Francii nebyly drogy obecně považovány za problém až do sedmdesátých let, a to zejména proto, že se o nich hovořilo především kvůli jejich léčebnému využití. Za modelový příklad společenského přechodu z medicíny do oblasti drog lze považovat morfium. V současnosti probíhající debata o tom, zda užívání konopí má nebo nemá zůstat ilegální, se opakovaně zabývá potenciálními riziky, ať už pro jednotlivé uživatele, nebo z hlediska celospolečenského. S tím souvisí dodnes zmiňovaná domněnka, že užívání konopí vede i k užívání jiných, mnohem nebezpečnějších drog, jako je například heroin. Důraz na rizika je kladen i v odborných studiích a průzkumech veřejného mínění. Naopak hlavní argument, proč by užívání konopí mělo být dekriminalizované nebo legalizované, vychází z toho, že údajná rizika užívání jsou buď vymyšlená, nebo přehnaná, zatímco zdaleka největší společenské riziko vychází právě z ilegálního statusu rostliny. V jeho důsledku kriminalizujeme uživatele, kteří nikomu nijak neubližují a nepodílejí se na organizovaném zločinu.

14:15 - 15:00 Jonathan Newman Ani lék, ani droga: Konopí jako součást životního styluzobrazit abstrakt

Autor: Jonathan Newman

Abstrakt:
Konopí není ani lékem, ani drogou. Stává se jimi jenom proto, že mu vlastnosti léku a drogy přisuzujeme. Uživatelé se sami často rozlišují podle jednoho z těchto dvou účelů konzumace, přičemž někteří se pohybují na rozmezí. Podíváme-li se ale na tuto problematiku zblízka, zjistíme, že užívání konopí je – stejně jako jakákoli jiná forma užívání – komplexní aktivita, jež jde ruku v ruce s životním stylem a smýšlením uživatele. To, jak vnímáme konopí, ovlivňují především výzkumníci a vědci. Ať už se jedná o tvrzení o jeho škodlivých, nebo léčivých účincích (případně vyvracení takových tvrzení), vždy se na problematiku díváme kauzální vědeckou optikou „příčiny a následku“. Jak ale víme z každodenního života, věda nám nedokáže poskytnout komplexní vysvětlení toho, co děláme, a jak to, co děláme, sami vnímáme. Můžeme mít například k dispozici řadu vědeckých rozborů toho, co se děje, když jíme, nicméně žádný z nich nedokáže reflektovat náš vlastní zážitek z návštěvy restaurace. Jak bychom tedy měli chápat užívání konopí? Na základě rozhovorů s uživateli a vědci zabývajícími se konopím budeme hovořit o typových příkladech, kde užívání této rostliny zapadá do zdravého životního stylu jedince a popírá platnost dosavadních vědeckých hypotéz týkajících se užívání konopí. Zaměříme se na uživatele, kteří žijí zdravě, snaží se být fit a zajímají se o to, co jedí. Tito lidé sledují trendy ve zdravé výživě a konvenční medicíně – a činí informovaná rozhodnutí. U nich nelze užívání konopí považovat ani za „léčbu“, ani za „užívání drog“, namísto toho hovoříme o jednom z komponentů komplexního přístupu k udržení zdravého a šťastného života. Rovněž si zodpovíme otázku, jaké specifické představy o konopí má věda, zákony a byznys a jak by mohli profitovat z analýzy životního stylu.

15:00 - 16:00 Boris Baňas Konopí, konopné extrakty a kanabidiol: Několik legálních perspektivzobrazit abstrakt

Autor: Boris Baňas

Abstrakt:
Existuje nějaký regulatorní rozdíl mezi rostlinou rodu Cannabis a kanabisem na úrovni OSN? Co je produkce a co je už zpracování? Mají jednotlivé státy povinnost regulovat pěstování konopí? Má výraz „technické konopí“ nějakou oporu v zákonech? Co je „CBD olej“? Jaký je rozdíl mezi konopnými extrakty a kanabidiolem? Platí požadavek „méně než 0,2 procenta THC“ i v souvislosti s koncovými produkty určenými k orálnímu nebo topikálnímu použití? Kanabidiol získává v zemích Evropské unie na popularitě. Nejedná se ale o uznanou složku potravy ani potravní doplněk. Jaké mají tedy producenti legální možnosti při zavádění výrobků obohacených o CBD pro koncové užití? Jak je to s konopným extraktem (CBD olej)? Je možné tento produkt legálně distribuovat? Co jsou potravinové doplňky a mohou mezi ně patřit i jakékoli produkty z technického konopí? Ano, někteří hráči na trhu již přišli na to, jak v tomto oboru podnikat legálně.

16:00 - 17:00 Scott Blakey CBD andělézobrazit abstrakt

Autor: Scott Blakey

Abstrakt:
Jelikož letos umřel Howard Marks, my z Mr. Nice Seedbank and CBD Crew jsme se rozhodli uctít jeho památku tím, že po celém světě vypěstujeme tolik rostlin, o kolik se jich dokážeme postarat. Shantibaba bude spolu se svými kolegy hovořit o dlouholetých zkušenostech s léčbou nemocných pomocí jejich vlastních odrůd konopí určených k léčebným účelům. V přednášce se bude zabývat projekty z celého světa, například získáním licence na rekreační prodej, kterou vlastní Mr. Nice Seedbank od roku 2014, nebo zemědělskými pokusy s matečními rostlinami odrůd technického konopí bohatého na CBD v Coloradu a Oregonu. Také představí produkty, které jsou dnes na trhu dostupné, a nakonec posluchače seznámí s novinkami ve vědeckém a lékařském vývoji a v nových odvětvích, do nichž konopí proniká. Mezi 14:00 a 17:00 bude nedaleko konferenčních prostor každý den vzpomínkový stánek Howarda Markse, kde se můžete spolu s Shantibabou a jeho týmem rozloučit s touto legendou konopného hnutí.

17:00 - 18:00 Richard Rose Konopný byznyszobrazit abstrakt

Autor: Richard Rose

Abstrakt:
Přednáška je určena jak novicům v oboru, tak zkušeným harcovníkům. Naučte se, jak analyzovat trh, vyřídit veškeré papírování a zdárně nastartovat vaši novou konopnou firmu. Dále prodiskutujeme CBD, extrakty, pokrmy z technického konopí, pěstování, zpracování a mnoho dalšího.

18:00 - 19:00 Zdeněk Majzlík Konopí a šest let boje s molochemzobrazit abstrakt

Autor: Zdeněk Majzlík

Abstrakt:
(Cíle, metody, výsledky; max 1 strana/1800 znaků) Autor na příběhu své vlastní rodiny poukazuje na nelidskost právního a zdravotního systému českého státu v oblasti léčby konopím, jež je záměrně udržována minulou a současnou politickou reprezentací.

Sobota 12/11

12:00 - 13:00 Aharon Eyal Patentová literatura jako bohatý zdroj informací pro vývojáře nových technologií: Analýza patentů a jejich uplatnění při konopných extrakcích a purifikacíchzobrazit abstrakt

Autor: Aharon Eyal

Abstrakt:
Při vyhledávání hesel „konopí“, „kanabinoid“, „tetrahydrokanabinol“ nebo „kanabidiol“ v patentové literatuře narazíme na zhruba 46 000 dokumentů, což je takřka stejné číslo jako při stejném vyhledávání na ScienceDirect. Na rozdíl od vědecké literatury je toto duševní vlastnictví zcela otevřené veřejnosti, neplatí se za něj a zaměřuje se na technologie a řešení problémů. Zároveň disponuje i vynikajícími vyhledávacími nástroji a řadou dalších informací. Přesto většina vývojářů nových technologií nedokáže plně využít veškerý jeho potenciál. V první části přednášky se posluchači seznámí se základními informacemi týkajícími se konopného duševního vlastnictví, obsahem patentové dokumentace a způsoby, jak vyhledat nejdůležitější data v dokumentech o více než 100 stranách. Mezi hlavní témata budou patřit patentová práva, patentovatelnost, nástrahy při určení svobody k provozu (FTO – Freedom To Operate), klasifikace, datum zveřejnění a nejdůležitější mezníky při získání grantového patentu. Bude zmíněna provedená rešerše a analýza patentové literatury související s extrakcí a purifikací konopí. Při prezentování výsledků se zaměříme na metody využívající rozpouštědla, a to včetně extrakce pomocí CO2 či etanolu, dále na optimalizaci extrakčních parametrů a purifikaci pomocí evaporace, krystalizace a chromatografie. Na závěr budeme diskutovat o selektivitě a koextrakci více aktivních složek naráz a představíme poslední výsledky výzkumu společnosti Bazelet Group v této oblasti.

13:00 - 14:00 Yehuda Baruch Konopí pro terapeutické využití a vědecké důkazy na jeho podporuzobrazit abstrakt

Autor: Yehuda Baruch

Abstrakt:
V přednášce se budeme věnovat tomu, jak hodnotné jsou z vědeckého hlediska důkazy podporující léčbu pomocí konopí určeného pro léčebné účely (CTP – Cannabis for Therapeutic Purposes). Zaměříme se na zvládání bolesti a neurologické obtíže, mezi něž patří Parkinsonova choroba, Touretteův syndrom, epilepsie a amyotrofická laterální skleróza. Dále budeme rozebírat vliv CTP na užívání jiných léčiv a diskutovat o potřebě odlišného dávkování při léčbě různých nemocí, a to zejména s důrazem na THC, CBD a takzvaný synergický účinek (entourage effect).

14:00 - 15:00 Lumír Hanuš Návrat k léčbě konopím - úskalí a nadějezobrazit abstrakt

Autor: Lumír Hanuš

Abstrakt:
(Cíle, metody, výsledky; max 1 strana/1800 znaků) Přednáška si dáva za cíl vysvětlit posluchačům, že konopí je báječný lék na obrovské množství nemocí, ale ne vždy a ne pro každého. Dalším úskalím je najít pro daného pacienta tu pravou odrůdu, která má ty správné látky ve vhodných poměrech, aby ho mohla vyléčit anebo alespoň zlepšit jeho zdravotní stav. Co pro to můžeme udělat? V přednášce budou zmíněny způsoby aplikace a jejich (ne)výhody, stejně jako současný stav léčby ve světě a případná rizika pro některé pacienty. Kriticky budou zhodnoceny zákony týkající se léčby konopím v některých zemích.

15:00 - 16:00 Robert Melamede Je evoluce CB1 receptorů zodpovědná za evoluci člověka?zobrazit abstrakt

Autor: Robert Melamede

Abstrakt:
Kanabinoidy včetně THC působí v těle proti stárnutí, a to díky své schopnosti inhibovat negativní následky nadměrné produkce volných radikálů. Jak na rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy), tak na ty, jež si produkuje naše tělo samo (endokanabinoidy), bychom měli pohlížet jako na „olej“ života, esenciální živiny či potravu. Chrání nás před následky působení volných radikálů, které jsou příčinou všech onemocnění souvisejících se stárnutím, a to včetně rakoviny. Mějme na paměti, že volné radikály jsou též nezbytné pro život, jelikož dodávají tělu zpětnou vazbu a přispívají tak k udržení celkové homeostáze (tedy stabilního vnitřního prostředí). Volné radikály jsou pro nás jak nezbytné, tak škodlivé – záleží na tom, jak je tělo dokáže regulovat. THC chrání různé druhy buněk, které kvůli zvýšení efektivity spalují velké množství karbohydrátů produkujících nebezpečné volné radikály. Zároveň napomáhá ochraně buněk, jež jsou přepracované a produkují příliš volných radikálů, a to prostřednictvím bezpečné a účinné buněčné recyklace (autofagie). Autofagie je iniciována ve chvíli, kdy buňky spalují tuk jako hlavní zdroj energie. Všestranné zdravotní přínosy kanabinoidů vycházejí z toho, že dokážou regulovat zdroje buněčné energie tak, aby v organismu byla navozena homeostáze. Díky schopnosti komplexně ovlivňovat homeostatickou kapacitu metabolismu lze o kanabinoidech hovořit jako o adaptogenech s výraznými léčebnými účinky. Za celosvětovým znovuobjevováním účinků léčby pomocí konopí stojí jedinci, kteří na vlastní oči viděli, jak konzumace konopí zlepšuje zdraví. Po celém světě přibývá lidí, kteří si sami na sobě mohli vyzkoušet zdravotní prospěšnost konopí. Zdá se, že konopí působí na všechny nemoci, co nás trápí, díky interakci s endokanabinoidním systémem, jenž představuje regulační systém nezbytný pro naši existenci. Při genetických pokusech na myších, jimž byly odebrány CB1 receptory, byla prokázána důležitost těchto receptorů – testované myši umíraly velmi předčasně a celkově měly bez stimulace CB1 receptorů strach se volně pohybovat v kleci. Nabádám všechny, aby se seznámili s léčebnými, výživovými a hospodářskými přednostmi konopí. Zatím jsme stále na začátku odhalování všech přínosů, jež tato rostlina může pro lidstvo mít. Člověk od přírody nemá rád změnu, nicméně většina z nás ji uvítá, pokud to bude znamenat vyléčení z rakoviny a úlevu od bolestí a utrpení. Ze synergie mezi osobními zkušenostmi a poznatky moderní vědy vysvítá, že rapidní nárůst počtu lidí užívajících konopí bude nevyhnutelný, nezastavitelný a nevratný.

16:00 - 17:00 Dean Herenda Konopí v souvislosti se zdravím a službami pro stárnoucí populaci optikou lidských právzobrazit abstrakt

Autor: Dean Herenda

Abstrakt:
Všichni lidé si přejí být zdraví, netrpět bolestí a užívat si ve vztazích lásku. Naše fyzické, emoční a duchovní tělo by proto mělo být v dokonalé rovnováze. Když tomu tak ale není, mohou někdy nastat degenerativní procesy, které mohou vést až k patologickým změnám. Ještě nedávno nebyla péče o fyzické i duševní aspekty tak oddělená jako dnes. Dnes již víme, že lidé žijící v synergii s přírodou ve velkém využívali dostupných bylinek. K těmto rostlinám prospěšným pro člověka i další bytosti na této planetě patří i konopí. To nám pomáhá nastolit vnitřní rovnováhu, homeostazi, a bojovat s patologickými procesy a nemocemi. Ani tisícistránkový sborník věnovaný případům lidské hlouposti a chamtivosti by neobsáhl všechny důkazy toho, jak bylo konopí postupně a násilně vytlačeno z naší společnosti. Před více než 80 lety bylo toto bylinné léčivo vyškrtnuto z lékopisů, a to naprosto systematicky a velmi důkladně. Z toho plyne, že opětovné přidání konopí do lékopisů bude mít dopad na nařízení a regulace téměř ve všech oblastech vládního zájmu – na úrovni zdravotnického systému, vnitrostátní politiky, blahobytu společnosti, rodiny a bezpečnosti veřejné dopravy. Některá rozhodnutí slovinských soudů z poslední doby jsou důkazem toho, že to, co vám roste na zahradě za účelem osobní spotřeby a péče o vlastní zdraví, nemá ve skutečnosti nic společného s obchodováním s drogami. I lékařská obec dnes připouští, že konopí může být v určitých případech oním pověstným „posledním stéblem“, jehož se pacient může chytit. Tyto znalosti se podařilo dostat do podvědomí širší veřejnosti díky činnosti aktivistů, kteří postupně mění pohled společnosti na tuto rostlinu a její potenciál. Budeme-li k dané problematice přistupovat z hlediska dodržování lidských práv, měli bychom jako společnost dokázat lépe pochopit, jak rozdílné by měly být zdravotnické služby pro určité vrstvy společnosti, a také bychom měli přestat diskriminovat ty či ony skupiny – a místo toho bychom se měli snažit všem zajistit přístup k léčivům nejvyšší kvality a účinnosti. Dokážou ovšem vlády reagovat odpovídajícím způsobem, nikoli znovu představovat nesystémová a zmanipulovaná řešení? Jaké kontrolní mechanismy má občanská společnost, když potřebuje vládu přimět, aby splnila své závazky? Jak nové zákony ovlivní a zlepší zdravotnické služby a péči o stárnoucí populaci? Jaké příležitosti na národní úrovni skýtá zavedení zákonů vycházejících z principů dodržování lidských práv?

17:00 - 18:00 Bozidar Radisic Konopí a léčba multiformního glioblastomu IV. stupnězobrazit abstrakt

Autor: Božidar Radišič

Abstrakt:
Multiformní glioblastom IV. stupně je nejběžnějším a nejagresivnějším rakovinným onemocněním mozku, jehož prvotní symptomy lze zaměnit za jiné zdravotní obtíže. Jedná se především o bolesti hlavy, změny nálad, nevolnost a další projevy odpovídající mozkové mrtvici. Progrese nemoci je obvykle velmi rychlá a během ní může docházet ke ztrátám vědomí. I při využití všech dostupných forem léčby se nádorové bujení často vrací. Průměrná délka života od stanovení diagnózy se pohybuje mezi dvanácti až patnácti měsíci, přičemž pouhých 3–5 procent pacientů žije déle než pět let. Bez léčby je doba přežití kolem tří měsíců. Multiformním glioblastomem IV. stupně onemocní tři jedinci na každých 100 000 lidí, nejčastěji kolem 64. roku života, a více zasahuje muže než ženy. Jelikož ve Slovinsku se v současnosti léčí mnoho pacientů pomocí tzv. RSO (konopný extrakt s velmi vysokým obsahem THC), vyzvali jsme prostřednictvím naší organizace ty, kdo si takto léčí multiformní glioblastomy IV. stupně, aby nám zasílali lékařské zprávy o průběhu své léčby. Zatím se nám podařilo zkompletovat deset lékařských zpráv vyléčených pacientů. Všichni tito pacienti nám dokázali poskytnout kompletní záznamy o celém průběhu léčby, a navíc vyplnili náš dotazník. Všem novým pacientům vysvětlujeme, jaké jsou nejvhodnější metody aplikace a jak správně extrakt dávkovat – a kromě toho je po celou dobu léčby sledujeme, stejně jako sledujeme kvalitu a obsah RSO. Výsledky jsou přitom vynikající: většině pacientů se daří dobře, jsou v remisi a bez symptomů.

18:00 - 20:00 Lumír Hanuš, Corrie Yelland, Robert Melamede, Jindřich Bayer, Dean Herenda, Bozidar Radisic Konopný výtažek v praxi
-

Neděle 13/11

12:00 - 13:00 Duje Dorotka Dějiny konopí aneb Kde se to vlastně zvrtlo?zobrazit abstrakt

Autor: Duje Dorotka

Abstrakt:
Ačkoli dnešní boj za legalizaci konopí vychází především z dat zjištěných odborníky v oblasti biomedicíny, což je také nejefektivnější zdroj poznatků s okamžitou platností, cílem této práce je prozkoumat, jaký potenciální přínos by v této problematice mohly mít humanitní obory a společenské vědy. Příspěvek si všímá problematických aspektů dynamické minulosti lidského vztahu ke konopí a jeho implikace na právní a společenský status této rostliny. Přestože bylo konopí od úsvitu dějin cennou surovinou, následkem specifických historických okolností bylo postupně zavrženo. Tento proces je vidět minimálně ve dvou fenoménech, chronologicky vzdálených, ale koncepčně a symbolicky velice podobných. První je spojen s obdobím kolonialismu, kdy bylo konopí poté, co do evropského veřejného diskursu vstoupil pojem arabského hašiše, poněkud zahaleno do roušky tajemství a zcela převzalo nejednoznačnou orientální symboliku. A tento evropský „láskyplně nenávistný“ vztah ke konopí z počátku devatenáctého století vytvořil ideální podhoubí pro následnou prohibici konopí na začátku století dvacátého. Takovýchto souvislostí je povícero: jakmile byl zrušen americký otrokářský systém, padl i velkokapacitní konopný průmysl, který vyžadoval značné lidské zdroje; při průmyslové výrobě papíru, textilu a lan se přešlo ze surovin přírodních k surovinám syntetickým; prohibice alkoholu ve Spojených státech amerických vyústila v potřebu nějak uplatnit vzniklý byrokratický aparát; vzestup protimexických a xenofobních nálad byl zneužit proti konopí. Výsledkem celého procesu byl nejprve takřka úplný zákaz konopí na území Spojených států a poté i po celém světě. Komparativní analýza těchto dvou dějinných období se pokusí ilustrovat historické, sociální, mezikulturní a ideologické pozadí dnešního společenského statusu konopí.

13:00 - 14:00 Luca Massimino Pěstování konopí a genomikazobrazit abstrakt

Autor: Luca Massimino

Abstrakt:
Přestože je konopí již téměř sto let postavené mimo zákon, vědci ho nikdy nepřestali zcela zkoumat. Po objevení THC a dalších kanabinoidů a po pochopení některých specifických účinků rostliny na lidský organismus se konečně dostáváme i ke genomice konopí. V současnosti se naše znalosti omezují mimo jiné na to, jaké geny stojí za biosyntézou THCA a CBDA, některých jejich prekurzorů a některých terpenů, a kromě toho jsou nám známy celé genomy – kompletní genetické informace organismu – mitochondrií a chloroplastů, tedy dvou buněčných struktur, jež jsou životně důležité pro látkovou výměnu probíhající v konopí. Skutečným průlomem ve výzkumu konopí bylo až spojení akademických institucí a soukromých biotechnologických společností ve snaze popsat genom samotného konopí. Díky tomu se odborníkům podařilo identifikovat zhruba 30 000 genů, které nám – přestože nereprezentují celý konopný genom – poskytují celkem rozsáhlý přehled o tom, které z nich kódují proteiny, jež se podílejí na biosyntéze kanabinoidů. Tím byl také získán soubor dosud nepopsaných genomových variant související s odlišnostmi mezi jednotlivými odrůdami. Je překvapivé, že soukromé společnosti disponující všemi těmito daty nabízejí pěstitelům konopí „pouze“ detekci pohlaví, identifikaci odrůdy a genetický otisk. Opravdu v současnosti nedokážeme vyselektovat ty nejlepší znaky a využít celý potenciál této rostliny? Využil jsem bioinformačních algoritmů navržených pro identifikaci genomických variant zodpovědných za specifické znaky v lidech a aplikoval jsem je na konopí. Spojením této technologie se zpětnou vazbou tisíců uživatelů z celého světa (prostřednictvím internetového portálu a aplikace Leafly) jsem například mohl identifikovat genetickou odchylku zjevně související se sedativními účinky. Je zajímavé, že tato odchylka spočívala v evolučním konzervovaném genu, jenž zodpovídá za přeměnu THC na CBN, což je kanabinoid se stejnými uspávacími účinky, jaké mají farmaceutická sedativa. Jsem proto pevně přesvědčen, že již dnes dokážeme přesně a rychle identifikovat a vybrat podobné druhy znaků v různých odrůdách a nakonec takto i generovat odrůdy nové.

14:00 - 15:00 Valerie Corral Konopná fytoterapie: Pomoc při léčbě i umíránízobrazit abstrakt

Autor: Valerie Leveroni Corral

Abstrakt:
Cílem naší organizace je mírnit utrpení nemocných, nabízet jim alternativní způsoby léčby a pokud možno co nejvíce zpříjemňovat odchod z tohoto světa těm, kterým již není pomoci. Spolek Wo/Men’s Alliance for Medical Marijuana byl založen v roce 1993 a stal se jedním z hybatelů boje za legalizaci konopí k léčbě v Kalifornii, která zde byla uzákoněna v roce 1996, a boje za práva pacientů na pěstování konopí a přístup k němu. Díky vedoucí roli v novém odvětví a převratným službám pro nemocné se o WAMM začalo hovořit jako o „zlatém standardu péče o konopné pacienty“, což vedlo až ke konfliktu s federálními zákony, jenž nakonec posílil naši unikátní, na pacienty orientovanou organizaci. Spolu s tím, jak dlouhodobě pomáháme lidem v kritických momentech jejich životů (při vážných nemocích a v terminálních stadiích), získáváme další a další důkazy o úspěšnosti konopné fytoterapie. Tělo každého z nás má v sobě potenciál k uzdravení prostřednictvím ovlivňování různých soustav a systémů. My se zaměřujeme na endogenní kanabinoidní systém a jeho symbiotické působení s dalšími systémy. Poskytování informací a vzdělávání pacientů je stejně důležité jako poskytování samotných léčiv a možnost výběru. Přímé zapojení pacientů pomáhá odhalit i další jejich obtíže a přesně definovat jejich potřeby, díky čemuž lze vytvořit vhodný a individualizovaný léčebný protokol – a to včetně specifické konopné fytoterapie s přesně dávkovanými aktivními látkami v miligramech a dalších blahodárných léčebných prostředků. Zaměřujeme se především na stravu, bylinná léčiva, regulaci pH, dodávání vitamínů a minerálů a cvičení. Naším cílem je podělit se o výsledky pozorování pacientů, kteří trpí toutéž chorobou, a porovnat úspěšnost různých způsobů jejich léčby. Sběr dat od pacientů týkající se použitých odrůd, způsobu aplikace, dosažených výsledků a jejich subjektivního pohledu nám pomáhá ve vývoji vhodných a účinných fytoterapií. Zároveň na základě analýzy důležitých informací jsme schopni vybírat ty nejvhodnější odrůdy, z nichž vyrábíme maximálně účinná léčiva. Zlepšení zdravotního stavu a potlačení symptomů je viditelné například na onkologických pacientech, u nichž dochází k výraznému zotavení, remisi a dokonce absenci jakýchkoli známek nemoci. Úspěšně se nám daří mírnit bolest a pomáhat dospělým i dětem s epilepsií, Crohnovou chorobou, syndromem dráždivého tračníku, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, kvadruplegií, lymskou boreliózou a řadou dalších nemocí.

15:00 - 15:45 Mr. José Klony, nebo semena?zobrazit abstrakt

Autor: Mr. José

Abstrakt:
Při pěstování konopí vycházejí pěstitelé ze dvou možností – buďto pěstují z klonů, nebo ze semínek. Každá z těchto variant má samozřejmě své výhody a nevýhody. Cílem přednášky je porovnat tyto dva postupy a seznámit posluchače s tím, jak lze vypěstovat mateční rostlinu nebo získat vlastní semena. Délka přednášky bude cca 30 minut, poté bude prostor na dotazy z publika.

15:45 - 16:45 David Bienenstock Konopí by mělo transformovat kapitalismus, nikoli kapitalismus konopízobrazit abstrakt

Autor: David Bienenstock

Abstrakt:
Jakmile Colorado a Washington jako první americké státy v roce 2012 legalizovaly konopí, přední deníky začaly o této zásadní společenské změně referovat pouze z ekonomického hlediska jako o „zelené horečce“. Neustále jsme tak zásobováni speciálními reportážemi o tom, jak formující se trh ovládá nový druh prozíravých podnikavců, kteří se snaží „legitimizovat“ konopí a k tomu ještě vydělat obrovské peníze. Co když se ale spojíme a nedovolíme korporátním zájmům a ziskuchtivým byznysmenům z Wall Street, aby mezi nás napochodovali a ovládli toto nové odvětví? V mé přednášce, která proběhne jen pár dní po hlasování o legalizaci v dalších osmi amerických státech, se pokusím nastínit, jak nám ukončení konopné prohibice nabízí unikátní příležitost vytvořit nové progresivní hospodářské odvětví, které bude mít pozitivní dopad i na další obory. V současnosti je každý segment globální ekonomiky ovládán velkým kapitálem a politickými zájmy, zatímco vznikající trh s konopím je prozatím otevřený všem. Díky legalizaci máme jedinečnou možnost od základu vybudovat skutečně progresivní odvětví – takové, které se vypořádá s nerovností příjmů, bude respektovat práva zaměstnanců, trvale udržitelný rozvoj a nebude ovládáno korporátními zájmy. Nejlepší na tom je, že za pět let – až budeme mít fungující a prosperující konopný trh založený na lokální produkci a zpracování konopí místních zemědělců a malých podnikatelů, kteří si tak vydělávají na živobytí, poskytují lidem dobrou práci a zákazníkům kvalitní zboží, prospívají komunitám i celému životnímu prostředí – můžeme využít tohoto příkladu a aplikovat ho na každé druhé hospodářské odvětví na Zemi. To znamená prosazovat tak „radikální“ myšlenky, jako jsou třeba odpovídající platové podmínky, marketingová zodpovědnost a snaha neničit planetu. Jelikož jak zaryté příznivce legalizace, tak některé její největší odpůrce děsí vzestup „velkých marihuanových koncernů“ (Big Marijuana), bylo by pro začátek dobré, aby aktivisté na obou stranách barikády začali raději spolupracovat a zajistili, aby pravidla konopného trhu vysloveně podporovala místní a zodpovědné malopodnikatele namísto velkých společností, jimž jde jenom o co největší zisk.

16:45 - 17:45 João Mělo Automatizace domácí pěstírnyzobrazit abstrakt

Autor: João Melo

Abstrakt:
V naší přednášce bychom se rádi podělili o zkušenosti s automatizací malých až středně velkých pěstíren. Posluchače seznámíme s různými faktory, které musejí brát v potaz při pěstování: s teplotou, vlhkostí, hodnotou pH atd., a také se všemi možnými způsoby automatizace – od peristaltických čerpadel až po automatické ventilátory. Kromě toho stručně rozebereme dnes používané pěstební systémy, potřebné příslušenství, jako třeba osvětlení, vodní čerpadla a další, a na závěr vysvětlíme, jak automatizovat řadu činností pomocí našeho nového systému GroLab.