Video

2016

CANNAFEST PRAGUE 2016 (OFFICIAL MOVIE)

Oficiální dokument ze 7. ročníku Cannafest Prague – největšího mezinárodního veletrhu konopí na světě

2015

Cannafest Prague 2015 (official movie)

Oficiální video z šestého ročníku veletrhu konopí a léčivých bylin, Cannafest 2015.

Mezinárodní konvence o kontrole drog a legální využití konopí v medicíně | P. Pachta, Cannafest 2015

Cílem příspěvku je podat informaci, do jaké míry poskytují současné mezinárodní konvence o kontrole drog prostor pro využití konopí a kanabinoidů v medicíně. Nejprve je analyzováno postavení kanabisu a kanabisových extraktů v rámci Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění upraveném Protokolem z roku 1972. Je poukázáno na skutečnost, že zařazení kanabisu do seznamů I a IV této úmluvy nebrání vládám povolit jejich využití v medicíně. Kanabisové extrakty jsou zařazeny pouze do seznamu I, takže úmluva ani nepředkládá vládám k uvážení alternativu jejich zákazu, zatímco v případě kanabisu tak zařazením do seznamu IV činí. Dále je analyzován současný globální stav legáního přístupu pacientů ke kanabisovým extraktům a ke kanabisu. Jsou uvedeny faktory, které ztěžují rozhodnutí vlád povolit jejich využití v medicíně. Míra přístupu pacientů ke kanabisu v zemích, kde je jeho využití v medicíně legální, je porovnána s mírou přístupu pacientů v těchto zemích k jiným látkám pod mezinárodní kontrolou, jako jsou opioidy nebo benzodiazepiny. Dále se podobně analyzuje přístup pacientů k dronabinolu (syntetické THC), který je zařazen do seznamu II mezinárodní Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971, a je zdůrazněno, že kanabidiol (CBD) není pod mezinárodní kontrolou. V příspěvku se rovněž analyzuje současná diskuse o změně v postavení kanabisu a kanabinoidů v rámci mezinárodních úmluv o kontrole narkotik a psychotropních látek. Příspěvek potvrzuje, že legální využití kanabisu a kanabinoidů v medicíně je i za současných podmínek mezinárodní kontroly možné a ukazuje na některé cesty k usnadnění širšího mezinárodního využití.

Léčebné konopí na prodej: Voňavé výzvy pro průmysl | M. Ruman, Cannafest 2015

Přednáška M. Rumana na Cannafestu 2015.

Abstrakt: Dynamické změny při zpřístupňování léčebného konopí pacientům vytvořily v posledních letech nové podnikatelské příležitosti. Trh s léčebným konopím roste jak na objemu, tak ve své vnitřní rozmanitosti. Nové a nové firmy přicházejí s novými a novými nápady, jak pacientům léčbu konopnými preparáty zefektivnit a zpříjemnit.
Přednáška představí základní přehled o procesu komercionalizace léčebného konopí u nás a v dalších zemích světa a především přehled o přípravcích, které se v současnosti prosazují na severoamerickém trhu. To vše jako inspirační proudy pro další rozvoj trhu s léčebným konopím v České republice.

Výhody a úskalí různých typů automatického zavlažování | Mr. José, Cannafest 2015

Přednáška Mr. Josého na Cannafestu 2015.

Automatické zavlažovací systémy jsou hojně využívány při pěstování pod sluncem i pod umělým osvětlením. Na trhu je dnes nepřeberné množství těchto systémů a orientace v nich je často obtížná. Cílem přednášky je představit nejrozšířenější typy automatické závlahy a seznámit publikum s jejich výhodami a úskalími, vše na základě praktických zkušeností. Posluchači by měli být schopni se vyhnout nesnázím a vybrat optimální systém na základě svých možností a pokročilosti v pěstování.

Vaporizace bylin: Nejnovější poznatky a přehled vaporizérů | J. Jesenská, Cannafest 2015

Vaporizace je způsob inhalace, při které dochází k odpařování účinných látek z bylin prostřednictvím jejich zahřívání. Přestože je tato metoda známá více než padesát let, dostává se do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti až ve 21. století. V České republice se jí dlouhodobě věnuje právě autorka naší přednášky, Jana Jesenská. V seriálu Vaporizers Battle (http://www.magazin-legalizace.cz) několik let publikuje své poznatky prostřednictvím srovnávání dostupných vaporizérů. Kromě článků jsou na webu magazínu k dispozici také přehledné tabulky vlastností vaporizérů. Teploty pro odpařování jednotlivých bylin a jejich možné použití autorka zdarma zveřejňuje v rámci svých stránekhttp://www.vaporizer-club.cz.
Letos si na Cannafestu zopakujeme fakta z historie vaporizace, podíváme se na dostupné výzkumy, které potvrdily účinnost metody, a také na nové poznatky z oboru vaporizace. Nedílnou součástí přednášky je stručné seznámení s novými vaporizéry.

Vztahy s vládou, regulace a politická rozhodnutí | C. Pyatt, Cannafest 2015

Přednáška na téma: “Vztahy s vládou, regulace a politická rozhodnutí: Co se děje v Americe? Od pěstování ke zpracování, od semene k prodeji: Zajištění kvality produktu.”, kterou přednesl Clinton Pyatt na Cannafestu 2015. Prezentace je v původním znění.
Clinton přijíždí do Prahy z Kalifornie, aby posluchače seznámil s možnostmi, které v současnosti po celých Spojených státech nabízí rychle se rozvíjející, prosperující a dospívající konopný sektor. Tento růst vedl ke vzniku nových vědních oborů stejně jako nových regulací – a to na úrovni států, okresů i měst. Se vznikem nových státem řízených agentur dohlížejících na regulaci odvětví se objevují i nové příležitosti pro společnosti, které dokáží nabídnout řešení nových úkolů a problémů, s nimiž se potýkají všechny země zavádějící regulaci konopí. Clinton bude v přednášce referovat o vytyčených cílech a úskalích, s nimiž se potýká americký trh s konopím. Zároveň zbude dostatek prostoru na otázky týkající se nejasností kolem státních regulí a pravidel.

Konopí a boj s větrnými mlýny státního aparátů České republiky | Z. Majzlík, Cannafest 2015

Přednáška pana Majzlíka, ve které rekapituluje své pětileté snažení o legalizaci pěstování a zpracovávání konopí pro dceru, která trpí progresivní formou roztroušené sklerózy a již déle než deset let užívá konopí na zmírnění vedlejších příznaků této choroby.

Vykreslení postojů státních úřadů k problematice léčby konopím v konkrétní rodině. Zamyšlení nad možností obrany proti porušování lidských práv konkrétních lidí ze strany České republiky.

Proti proudu subkultury | A. Levinson, Cannafest 2015

Aron přijel do Prahy ze Spojených států amerických, aby se podělil o své zkušenosti s efektivní profesionalizací konopného průmyslu, jejímž cílem je přilákání nových zákazníků, investorů a obchodních partnerů do tohoto rychle expandujícího a vzrušujícího sektoru. Během přednášky nezapomene zmínit nejdůležitější průkopníky, kteří se nebáli riskovat a svou činností otevřeli dveře i obzory mnoha dalším lidem, aby i jejich podnikání mohlo vzkvétat a aby mohli mezi pacienty oficiálně šířit fungující lék. S pokračujícím rozkvětem konopného sektoru roste podle Arona i potřeba reagovat na různorodé požadavky a vystupovat profesionálně a sebevědomě na všech úrovních od pěstování přes výdej a distribuci až po obchodní jednání s potenciálními investory.

Vítězové a poražení v obchodu s konopím | T. Gedo, Cannafest 2015

Záznam z přednášky Dr. Tamira Gedo na Cannafestu 2015.

Byznys kolem konopí je jedním z nejnadějněji se rozvíjejících odvětví posledního desetiletí. Má potenciál významně ovlivnit celou řadou oborů od výroby farmaceutik přes speciální potraviny pro léčebné účely po výživové doplňky a kosmetiku.
Stejně jako v případě dalších nově vznikajících odvětví neexistují zatím ani zde jasně daná pravidla. Společnosti a podnikatelé se snaží co nejrychleji naskočit do rozjíždějícího se vlaku a získat rozhodující náskok při tvorbě toho nejúspěšnějšího obchodního modelu. Ovšem stejně jako v případě jakéhokoli jiného rozvíjejícího se odvětví v dějinách si i my poté, co se usadí prach a začnou se vynořovat nejúspěšnější obchodní modely, uvědomíme, že většina společností a podnikatelů z této první vlny vsadila na nesprávnou kartu. Jim samotným však dojde až příliš pozdě, že jejich obchodní model není ziskový. V této přednášce se pokusíme zmapovat strategie umožňující podnikatelům bezpečně proplout úskalími konopného byznysu a využít předchozích zkušenosti z jiných odvětví k tomu, aby mohli přijít s funkční strategií pro budování podniků, které se stanou vlajkovými loděmi oboru.

Řízení pod vlivem konopí | Y. Baruch, Cannafest

Stále větší počet lidí po celém světě léčí své zdravotní neduhy konopím, nicméně zůstává otázkou, jaká z toho plynou omezení pro jejich život – a jedním z nejdůležitějších témat v této oblasti je řízení pod vlivem konopí. Víme, že vaporizací nebo kouřením konopí se zvyšuje již po několika minutách množství THC v krevní plazmě, jež do čtyř hodin začne opět klesat /samozřejmě v individuálních případech to může být o něco dříve nebo o něco déle/. Bylo přitom prokázáno, že vysoká hladina THC v krevní plazmě má negativní vliv na motorické schopnosti, a to konkrétně na zpomalení reakčního času a na zhoršení schopnosti odhadnout vzdálenost a udržet pozornost. Tím dochází k negativnímu ovlivnění koordinace a celkovému zhoršení řidičských schopností. Výzkumy nicméně naznačují, že řidičské schopnosti pravidelných uživatelů nemusejí být po aplikaci konopí hodnocené jako zhoršené v takové míře jako u nepravidelných uživatelů /32 % oproti 55 %/, přestože obě skupiny mají stejné množství THC v krvi. Riziko závažné nehody zásadně souvisí s množstvím podaného THC a jeho množstvím v krvi, přičemž jako bezpečná hranice se uvádí koncentrace 5 ng/ml v krvi a 10 ng/ml v plazmě.
Závěry a doporučení: Horní limit pro povolené množství THC v krvi by měl být stanoven na 5 ng/ml v krvi a uživatelé by neměli řídit alespoň šest hodin od poslední aplikace konopí.

Legální status kanabinoidů na evropském trhu | B. Baňas, Cannafest 2015

Přednáška na téma: “Legální status kanabinoidů v komerčních produktech pro koncové spotřebitele na evropském trhu”, kterou prezentoval Ing. Boris Baňas na Cannafestu 2015.

Pokroky a nové trendy v léčbě konopím | L. Hanuš, Cannafest 2015

Přednáška Doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc., Dr.h.c.mult. na Cannafestu 2015 na téma: “Pokroky a nové trendy v léčbě konopím”.

2014

Cannafest 2014 Official Movie

Oficiální video z pátého ročníku veletrhu konopí a léčivých bylin, Cannafest 2014.

Jak založit společenský klub konopí? | J. Oomen, Cannafest 2014

Joep Oomen hovoří na Cannafestu 2014 o tom, jak založit konopný společenský klub ve čtyřech krocích. Přednáška je v původním znění.

Abstrakt: Cílem této přednášky je aktivizace uživatelů konopí v České republice a v dalších zemích za účelem založení konopných společenských klubů. Ty představují legitimní způsob regulace pěstování a distribuce konopí pro osobní potřebu, čímž vytvářejí alternativu černému trhu. V příspěvku představíme čtyři základní kroky k úspěšnému založení a fungování typického konopného klubu. Tento model by měl být aplikovatelný na jakoukoli zemi, v níž není držení menšího množství konopí pro osobní potřebu považováno za trestný čin, z čehož vychází i eventuální právní obrana klubu v soudním sporu se státem. V zásadě jde o argument, podle něhož by lidé v zemích, kde je legální přechovávat určité množství konopí pro vlastní potřebu, měli mít právo konopí pěstovat nebo k tomu delegovat jinou osobu.

1. Prvním krokem k založení konopného společenského klubu je jeho představení veřejnosti, a to formou tiskové konference nebo veřejného prohlášení. Pro zajištění pozornosti médií se vyplatí angažovat známou a respektovanou osobnost, což by mohlo pomoci předejít případné perzekuci.

2. Následujícím krokem je samotné založení klubu v podobě sdružení, jež bude umožňovat pěstitelům a uživatelům společné pěstování konopí v přesně daném množství, které následně sami členové spotřebují. Při sepisování stanov klubu se vyplatí uvést hlavní důvod vzniku: omezení zdravotních rizik spojených s užíváním, výzkum potenciálu konopí jako plodiny, výzkum nejbezpečnějších způsobů pěstování ze zdravotního a ekologického hlediska. S menším počtem členů lze v počátcích existence klubu poměrně snadno odhadnout, jaké množství bude potřeba k pokrytí spotřeby a následně dle toho začít pěstovat. Dbejte na to, aby se jednalo o organické pěstování s možností výběru mezi několika různými odrůdami tak, aby členové měli možnost vybrat si takovou, jež jim bude nejvíce vyhovovat.

3. Třetím krokem je profesionalizace sdružení. Počet členů klubu se bude průběžně zvyšovat a spolu s tím budou narůstat také nároky kladené na profesionalizaci organizace, administrativy, dopravy, plateb a dalších úkonů. Standardy, pravidla a mechanismy fungování klubu by měly být určeny transparentně, aby se všichni členové mohli podílet na rozhodovacích procesech a v případě potřeby vyjádřit nesouhlas.

Ačkoli klub je veden jako nezisková organizace, neznamená to, že nemá žádné příjmy a výdaje. Výroba kvalitního a nezávadného konopí vyžaduje mnoho práce, která by měla být odpovídajícím způsobem ohodnocena. Výdaje jsou přirozenou součástí fungování sdružení, jež by tyto výdaje mělo pokud možno pokrývat z vlastních příjmů, a lidem, kteří věnují svůj čas jeho chodu, by měla být vyplácena přiměřená odměna. V případě, že sdružení hospodaří s přebytkem, měl by být využit na další rozvoj klubu. Jakmile klub funguje, zbývá učinit poslední, čtvrtý krok – přesvědčit politickou reprezentaci, aby stanovila jasné zákonné podmínky pro existenci podobných sdružení, a to včetně způsobu jejich zdanění, udělování licencí nebo vnější kontroly.

Boj za regulaci léčebného konopí | D. Hodges, Cannafest 2014

Přednáška D. Hodgese na téma: “Boj za regulaci léčebného konopí a legalizaci v Kalifornii a Spojených státech amerických”, kterou prezentoval na Cannafestu 2014. Záznam je v původním znění.

Systém léčebného konopí v Kalifornii stále není nastaven tak, aby fungoval bez problémů. Ve městech jako San Jose, San Diego a Los Angeles stále probíhá boj za legální přístup k tomuto léčivu, stejně jako boj za celkovou legalizaci konopí. Konzervativní političtí činitelé a představitelé zákona jednotlivých měst nepřestávají se starou známou rétorikou typu „ublíží to našim dětem“ a „výdejny konopí vedou ke zvýšení kriminality“. I přes tuto opozici jsou do tzv. „cannabyznysu“ nadále investovány miliony dolarů, přičemž v této přednášce se seznámíme s tím, jaké se v Kalifornii v tomto směru podniká na jednom konkrétním příkladu. Kromě toho si řekneme, kdo vlastně stojí za opoziční propagandou, kdo lživé informace o konopí šíří a proč.
Před pěti lety jsem v San Jose otevřel svou první výdejnu léčebného konopí, protože jsem chtěl nemocným v tomto městě zpřístupnit konopí k léčbě a zároveň touto cestou bojovat i za úplnou legalizaci v Kalifornii. Podílel jsem se na různých místních iniciativách týkajících se léčebného konopí, celostátních akcích za plnou legalizaci a v neposlední řadě jsem se účastnil soudních řízení, která měla co dočinění s užíváním konopí k léčebným účelům.
Boj za konopí v Kalifornii zdaleka není u konce. Dosavadní zkušenosti nám ale pomáhají odkrývat skrytou pravdu o „válce proti drogám“ (konopí a dalším) jak v Kalifornii, tak v celých Spojených státech amerických.

Pacient expertem | E. Walczak, Cannafest 2014

Pacient expertem aneb Vyhraná soudní pře a praktické využití konopí – přednáška E.B. Walczak, MA na Cannafestu 2014. Záznam je v původním znění.

Abstrakt: Starodávný léčebný prostředek, konopí, se vrací do západního světa. Jaký dopad bude tento návrat mít na společnost, to záleží především na nás – pacientech/uživatelích. Volnomyšlenkářské pojetí světa bere tělo jako nedílnou součást lidské bytosti, jež jako taková má vlastní vůli a práva, co se týče aplikace dostupných léčebných metod a prostředků. Bohužel u konopí platí, že v Evropě většina jeho uživatelů k léčebným účelům porušuje svým jednáním zákony a navíc k rostlině nemá legální přístup. Mnoho nemocných tak končí v poutech a u soudů, kde neví, jak se bránit. Co by měl takový pacient znát, aby se mu podařilo vyhnout věznění?

1. Jak verbálně reagovat v případě zatčení.
2. Práva pacientů podle Evropské charty práv pacientů.

Konopí dokáže být významným pomocníkem místních spolků a sdružení, které pečují o lidi trpící bolestivými onemocněními. Při léčbě nemoci se lékaři i rodina snaží společně s pacientem zvítězit nad danou chorobou. Při nasazení konopí je důležité mít řádné vzdělání a informace o bezpečné a optimální aplikaci této medicíny. Diskuze v této oblasti by se měla soustředit na:

1. Zdravotně nezávadný zdroj: Genetické úpravy a odlišné konopné odrůdy.
2. Způsoby aplikace léčiva: Konopné produkty a medikamenty.
3. Vlastní dávkování – o co jde?
4. Ekologická produkce: význam ekologicky šetrného pěstování, zpracování a skladování konopí.
5. Ekologie mysli: Osvědčené způsoby instruktáže nových pacientů (včetně dětí) a pečovatelů.

Místní samosprávy chtějí podporovat lokální pacientské spolky, a proto se zajímají o legální programy léčby konopím a organizace vznikající v rámci této léčby. Společně s Michaelem F. Corralem vytvořil ZEST vzdělávací platformu, na níž definoval pravidla pro legálně fungující systém pěstování a distribuce konopí k léčbě v EU.

Nutnost regulace trhu s léčebným konopím | Y. Baruch, Cannafest 2014

Přednáška Dr. Yehudy Barucha na téma regulace a standardizace trhu s léčebným konopím, na Cannafestu 2014. Záznam je v původním znění.

Abstrakt: Existuje velký rozdíl mezi konopím pro léčebné užití a konopím užívaným rekreačně. Rekreační uživatelé vyhledávají pocit „zkouření“ a nemají problémy s vyššími dávkami za účelem dosažení tohoto stavu. Oproti tomu nemocní, kteří potřebují pocítit léčebné účinky, vyžadují standardní a jednotné dávkování, které jim má zajistit požadovanou úlevu od utrpení a zároveň jim nebude bránit v docházce do práce (aniž by tam byli „zkouření“). K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit regulovaný trh s léčebným konopím. A vzhledem k tomu, že tento trh je zatím celosvětově v plenkách (alespoň ten legální) a rychle se rozšiřuje, máme nyní prostor na to, abychom zavedli potřebné standardy po celém světě a docílili toho, aby výrobci, lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví a koncoví uživatelé (pacienti) hovořili stejným jazykem. Vytvořit regulační rámec a standardizaci je potřeba v oblasti produkce, balení, distribuce, obsahu aktivních látek v konopí, způsobů užití, dávkování, indikací a dalších.

Cannabisterapie a diabetes | Dušan Dvořák | Cannafest 2014

Přednáška Dušana Dvořáka, MMCA a MUDr. Iriny Hubeňákové na téma cukrovka a konopí, kterou prezentovali na Cannafestu 2014.

V České republice je každý rok kvůli cukrovce amputováno deset tisíc končetin (tzv. diabetická noha). Ryze zdravotnické výdaje soukromých a veřejných rozpočtů jeden rok po amputaci (nevyčíslitelné je bolestné sociální omezení či přímo vyloučení ze společnosti) jsou podle studie Diabetologického centra v Praze z roku 2003 téměř 20 000 euro první rok po amputaci. Autoři chtějí poukázat na regenerační účinky látek v konopí, kterými lze amputacím zabránit. Současně chtějí autoři poukázat na důsledky zákona konopí do lékáren č. 50/2013 Sb.

Etika vztahu mezi lékařem a pacientem v průběhu léčby konopím | I. Reznik, Cannafest 2014

Přednáška na téma “Etika vztahu mezi lékařem a pacientem v průběhu léčby konopím”, kterou prezentoval Dr. Ilya Reznik na Cannafestu 2014. Záznam je v původním znění.

„Konopí představuje zcela unikátní ilegální látku z hlediska jeho politické symboliky, nezávadnosti i rozšířenosti užívání.“
G. J. Annas

Lidstvo užívá marihuanu, přesněji řečeno konopí, k léčebným účelům již několik tisíc let. Od čtyřicátých let 20. století se ale tato rostlina nachází na seznamu zakázaných látek a nakládání s ní (v jakékoli formě) je zakázáno. I nadále trvá její démonizace a šíření dezinformací, přičemž vzdělávání příslušníků lékařské profese je v tomto ohledu stále nedostatečné.
Upírání práva předepisovat pacientům účinné léčivo, které pomáhá od bolestí a celkového utrpení, představuje přímé porušení lékařské etiky. Pacient očekává nabídku všech léčebných možností, aby mohl následně spolurozhodovat o nejvhodnější formě terapie. My, lékaři, máme plnou medicínskou i právní zodpovědnost za poskytování té nejlepší péče a za pomoc s úlevou od bolestí a dalšího utrpení. Snažíme se dosáhnout co nejlepší kvality života nemocného, a to tak, že se postaráme o jeho psychické i fyzické zdraví nejlépe, jak dokážeme.
Zákaz předepisovat prokazatelně účinné léčivo porušuje základní etické normy „nezločinného“ jednání, podle něhož nesmíme jiným způsobovat újmy, zranění nebo smrt, a porušuje mravní zásadu „primum non nocere“ („předně neškodit“), kterou Hippokrates popsal jako jednu z hlavních povinností lékaře. Nechat pacienty zbytečně trpět, když toto utrpení může být účinně zmírněno, znamená působit jim přímou újmu. Četná data z vědeckých výzkumů, jichž v posledních letech přibývá geometrickou řadou, prokazují, že pozitiva užívání konopí k léčbě jednoznačně převažují nad možnými negativy. Přesto je potřeba dalšího bádání, abychom získali přesnější znalosti jak z hlediska maximalizace léčebného potenciálu konopí, tak ve snaze minimalizovat dopad možných vedlejších účinků – a tyto znalosti musíme následně předávat všem příslušníkům lékařské a zdravotnické profese.

Od konopí k endokanabinoidům | L. Hanuš, Cannafest 2014

Přednáška Doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc., Dr.h.c.mult. na Cannafestu 2014 na téma: “Od konopí k endokanabinoidům – od starověkého po současné lékařské využití konopí.”

Přednáška zmiňuje historii léčebného použití konopí s poukazem na jeho příznivé účinky na zdraví člověka, historii objevů obsahových kanabinoidních látek, kanabinoidních receptorů a endokanabinoidů u člověka.

Kanabidiol (CBD) a různé způsoby jeho aplikace | S. Béguerie, Cannafest 2014

Prezentace Sébastiena Béguerie, MSc., na téma “Kanabidiol (CBD) a různé způsoby jeho aplikace” na Cannafestu 2014. Přednáška je v původním znění.

Abstrakt: V součastnosti vytrvale přibývají výzkumy potvrzující širokou paletu léčebných účinků CBD, mezi něž patří antiepileptické, antiproliferační, neuroprotektivní, antispasmodické, antipsychotické a další. V současné době provádí společnost GW Pharmaceuticals, která zatím jako jediná farmaceutická firma vyrábí léky obsahující rostlinné kanabinoidy, testování medikamentu obsahujícího CBD na léčbu epilepsie. Podle dosavadních zjištění by CBD mohl účinně snižovat počet záchvatů ze zhruba deseti denně na jeden týdně. I z toho důvodu postoupilo klinické testování 90% CBD léčiva s názvem Epidiolex do další fáze. Protože CBD může být pěstován v rostlinách bez obsahu psychoaktivního THC, konopnému odvětví se otevírají nové možnosti. CBD by mohl zlepšit zdraví obrovskému počtu lidí, a proto by měl být distribuován ve velkém množství, což se již děje například ve Spojených státech, kde se během posledních dvou let objevilo několik produktů obsahujících kanabidiol. Nyní je tedy možné užívat CBD například ve formě kapslí s přesně standardizovaným množstvím látky. Pro dlouhodobou léčbu je tato orální aplikace nejvhodnější, oproti tomu například CBD oleje představují vhodný prostředek na topikální léčbu kloubů a svalů. Kanabidiol je také možné přidávat do jídla a užívat ho jako doplněk stravy. Na trhu se dokonce objevila CBD žvýkačka, díky které lze tento kanabinoid dostat rychle do systému skrze sliny a hlen, ovšem jeho působení je spíše krátkodobé. V neposlední řadě je CBD přidáván do kapaliny a inhalován pomocí elektronických cigaret. Pacient tak může CBD aplikovat kdykoli tak, že si jednoduše potáhne a pocítí takřka okamžitý nástup účinků. Tuto metodu lze kombinovat například s pomaleji účinkujícími kapslemi, kdy si pacient potřebuje okamžitě ulevit od akutního zesílení bolestí nebo se potřebuje zbavit úzkostlivých pocitů.
Celkově lze říci, že kanabidiol a různé způsoby jeho aplikace mohou nemocným výrazně pomoci. Samotné užívání a způsoby podání se budou lišit pacient od pacienta podle toho jednotlivých diagnóz a projevů nemocí: někteří budou potřebovat dlouhodobé působení, jiní mohou vyhledávat takové metody užití, které jim přinesou okamžitý a silný, leč krátkodobý účinek.

Komu policie ČR pomáhá a koho chrání? | Z. Majzlík | Cannafest 2014

Co přineslo přijetí zákona č.50/2013 Sb. o zařazení konopí mezi léčivé látky? Komu policie ČR pomáhá a koho chrání? Jaké jsou možnosti právní ochrany pacientů nucených užívat léčebné konopí?

V přednášce Zdeňka Majzlíka si můžete poslechnout zamyšlení člověka, který je nucen pěstovat konopí pro svou nemocnou dceru, které legální léky již nepomáhají proti vedlejším znakům její choroby – roztroušené sklerózy. Zamyšlení nad právní situací takto postižených lidí. A zamyšlení nad podivnostmi aktivit Národní protidrogové centrály.

Kanabinoidy jako kontaminanty v jedlých konopných produktech | B. Baňas | Cannafest 20

Záznam z přednášky Ing. B. Baňase na Cannafestu 2014 na téma obsah kanabinoidů v konopných potravinách.

Jedlé produkty z konopného semínka jsou potraviny a doplňky stravy. Tím pádem spadají pod platné evropské směrnice o bezpečnosti potravin. V příspěvku jsou diskutovány „běžné“ kontaminanty, ale zejména pak obsahy kanabinoidů (THC a CBD) a pohled legislativy na povolený obsah těchto látek. Rovněž jsou nastíněny současné aktivity Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zaměřené na stanovení maximálních limitů na kanabinoidy a snahy Evropské asociace konopářského průmyslu (EIHA) tyto limity pomoct nastavit tak, aby nebyly pro mladý konopářský evropský průmysl likvidační.
V poslední části autor předestírá svůj pohled na úplně novou kategorii produktů typu „CBD-extrakt“ a vysvětluje, jak vidí legálnost jejich prodeje coby produktů určených k lidské spotřebě. Situace je velmi nejasná, ale z představovaného úhlu pohledu je zřejmé, že aplikace zásady „do 0,2 % obsahu THC je to legální“ jsou vcelku scestné.

Aplikace technického konopí v ochraně životního prostředí | Ing. Růžovič | Cannafest 2014

Přednáška Ing. Tomáše Růžoviče na téma “Aplikace technického konopí v ochraně životního prostředí v průmyslu a energetice v EU.”

Příspěvek pojednává o připravovaném projektu zaměřeném na spolupráci průmyslu, univerzit a výzkumných institucí v oblasti praktické aplikace konopí v ochraně životního prostředí. Technické konopí má potenciál uspět na trhu. Je to unikátní znovu obnovitelná surovina s možnou aplikací v mnoha různorodých průmyslových odvětvích. Významným využitím konopí je jeho pěstování na kontaminovaných nebo nevyužitých půdách a tzv. brownfields a jeho následné energetické nebo jiné využití v závislosti na jeho kvalitě. Tvoříme základ pro komplexní kontrolu kvality konopí ve všech sférách! Posluchači budou seznámeni s vizí, kterak lze ochránit životní prostředí pomocí technického konopí a jaké to má výhody. Na závěr bude zveřejněný i malý videoklip o tom, jak probíhají přípravy na výzkumy a praxi za podpory několika společností.

Pěstování a zpracování technického konopí v Evropě | M. Ruman | Cannafest 2014

Přednáška Bc. Michala Rumana (Konopa, z.s.) na Cannafestu 2014.

Prezentace přináší přehled nejnovějšího vývoje hospodářského využití konopí v Evropě ve světovém kontextu a jeho vztah k aktuální situaci v České republice. Seznamuje s hlavními pěstitelskými oblastmi a odbytišti a také s různými přístupy k pěstování, sklizni a zpracování konopí v evropských zemích. Přináší přehled dnes používané sklizňové techniky a navazujících technologií. Shrnuje konkrétní zkušenosti z České republiky a aktuální vývoj. Informace čerpá z konferencí Evropské konopářské asociace (EIHA), sympozia konopného stavitelství Mezinárodní asociace konopného stavitelství (IHBA) a dlouholeté praxe konopného aktivisty v ČR.

Užívání konopí jako léčivé látky v praxi | Dr. Reznik

Prezentace, kterou uvedl Dr. Ilya Reznik, M.D. /MaReNa Diagnostic and Consulting Center (Bat-Yam/Tel-Aviv, Izrael)/ na Cannafestu 2013. Přednáška je v původním znění.

Marihuana, botanicky známá jako cannabis, je s námi na planetě po celá tisíciletí. Léčebné a rekreační využití konopí je lidem známo již odnepaměti a marihuana byla užívána jako legální léčivá bylina až do období mezi lety 1937–1941. Od té doby je ale marihuana zařazena do horní části seznamu kontrolovaných látek (Schedule 1) a nakládání s ní (v jakékoli formě) bylo prohlášeno za nelegální a zakázané. V průběhu posledního desetiletí se některé evropské (Holandsko, Španělsko, Německo), severoamerické (Kanada, některé státy USA) i další země(Izrael) rozhodly znovu uznat pozitivní účinky marihuany a dekriminalizovat její užívání na některé zdravotní obtíže.
Nicméně vzhledem ke značně rozšířené (a přitom stále rostoucí!) konzumaci konopí v obecné populaci, a to zejména k rekreačním účelům, se stupňuje potřeba lépe definovat rozdíl mezi léčebným a jiným využitím různých forem konopí. Mezinárodní klinické a regulační zkušenosti, získané v zemích, které již zahájily programy léčby konopím, by měly být pečlivě a systematicky studovány a vyhodnoceny, aby bylo možno na jejich základě vypracovat co možná nejlepší model (co se týče kontroly kvality a dostupnosti pro pacienty), který by napomohl omezit veřejné stigma, vzdělat profesionály v oboru péče o zdraví a podpořit léčebné využití konopí.

2013

Cannabis social club v akci | M. Degens

Michel Degens, zakladatel Mambo Social Club (společenského klubu konopí v Belgii) hovoří na Cannafestu 2013 na téma “Má znovunalezená láska ke konopí – Cannabis Social Club v akci”. Přednáška je v původním znění.

Abstrakt: Michel Degens vypěstoval své první rostliny konopí již v roce 1993. Poté pracoval více než pět let v jednom z coffeshopů v nizozemském Maastrichtu. Dnes je prezidentem historicky druhého belgického cannabis social clubu, pojmenovaného Mambo Social Club. Michel se s vámi podělí o svůj jedinečný a obsáhlý pohled na věc, který získal za posledních 22 let, kdy si vyzkoušel všechny možné pozice, ať už byl zákazníkem, zaměstnancem, domácím pěstitelem, uživatelem, členem klubu, nebo také jeho prezidentem. Bude vám vyprávět příběh Mambo Social Clubu, druhého cannabis social clubu v Belgii.
Vysvětlí vám, že k založení konopného klubu nepotřebujete peníze, ale záměr a píli, a že je to vlastně docela jednoduché. Bude vám vyprávět, jak prostřednictvím cannabis social clubu znovu nalezl lásku ke konopné rostlině a jak se jeho noční můra proměnila v sen.

Izraelský program léčby konopím | B. Wachtel

Boaz Wachtel /MA, Certified Clinical Research Manager (Izrael)/ hovoří na Cannafestu 2013 na téma “Izraelský národní program léčby konopím: model hodný následování?”.

Izraelský národní program léčby konopím se v průběhu posledních patnácti let rozvinul z aktivistických snah do plnohodnotného národního léčebného programu, do kterého je zapojeno více než 12 000 pacientů užívajících konopí vypěstované osmi pěstitelskými skupinami. V rámci programu bylo realizováno:
• vzdělávání osob s rozhodujícími pravomocemi na příslušných vládních úřadech (zejména ministerstvu zdravotnictví) o přínosech léčebného konopí;
• vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu o léčebném konopí;
• práce v oblasti public relations směřovaná k médiím i veřejnosti;
• budování spolupráce s pacientskými organizacemi;
• vývoj informačních materiálů pro všechny zúčastněné strany;
• studium mezinárodních drogových úmluv OSN, abychom mohli dokázat, že náš národní program léčby konopím s nimi není v rozporu.

Zdravotní přínos, omamnost a legalizace konopí

Přednáška Steva De Angela na Cannafestu 2013. Záznam je v původním znění.

Abstrakt: Tento příspěvek zpochybňuje převládající názor o konopí jako omamné látce a redefinuje konopí jako zdravotní produkt. Také vysvětluje, jak jeho zařazení mezi omamné látky slouží k udržení prohibice. Přednáška končí výzvou, abychom společně vybudovali mezinárodní konopné reformační hnutí, jež bude mít za cíl vyvíjet a šířit strategie přesahující hranice národů – dokud poslední oběť konopné prohibice nevyjde ze své cely, ať už se nachází kdekoli.

CBD Crew | H.Marks, S.Blakey | Cannafest 2013

Prezentace H. Markse a S. Blakeye o CBD Crew, kterou uvedli na Cannafestu 2013. Přednáška je v původním znění.

Abstrakt: Howard hovoří o CBD-crew a o tom, jak se věci mají a čeho se snaží docílit spoluprací s několika společnostmi, zejména pokud jde o standardizaci semen léčebného konopí. Mnoho vědeckých a klinických studií naznačuje, že CBD by mohlo mít účinek na zmírnění symptomů široké škály těžko léčitelných nemocí včetně revmatické artritidy, cukrovky, alkoholismu, posttraumatické stresové poruchy, epilepsie, infekcí odolných antibiotikům a neurologických poruch.

Přechod k legální regulaci konopných trhů

Přednáška psychiatra Federicka Polaka na téma regulace konopných trhů, kterou prezentoval Cannafestu 2013. Záznam je v původním znění.

Abstrakt: Nacházíme se ve fázi přechodu od globální konopné prohibice do situace, v níž stále rostoucí počet států vytvoří legální, regulovaný konopný trh.
Již v tento moment jsou plně legální konopné trhy formovány v amerických státech Coloradu a Washingtonu a také v Uruguayi. To je výsledkem dvou napínavých státních referend v USA v listopadu 2012, v Uruguayi o tom pak nedávno rozhodl národní parlament.
Prodiskutujeme pojem nespojitá změna. Přechod k regulaci konopí totiž nemůže být proveden postupným nebo inkrementálním způsobem.
Je dobře známou skutečností, že změny v sociální politice jsou často nebo dokonce vždy provázeny závažnými nezamýšlenými dopady. Historie prohibice drog je ostatně učebnicovým příkladem reality a závažnosti nezamýšlených dopadů. Prodiskutujeme tedy také potenciální nezamýšlené důsledky regulace konopí.
Zdá se, že je načase otevřeně diskutovat o potřebě amnestovat mnoho lidí, kteří jsou odsouzeni za nenásilné, s drogami spojené aktivity, které přestanou být trestné. Jaké budou důsledky takto rozsáhlé amnestie?
A jak se toto všechno dotýká legálního statusu ostatních drog? Jaký úhel pohledu převáží? Otázka tedy zní: Měly by být ostatní drogy také regulovány, namísto zakazování? Neboli jinými slovy: Prohibice konopí byla omylem, ale co se týče ostatních drog, zůstává prohibice tím nejlepším možným přístupem?
Budu hovořit o těchto i dalších tématech, která se za této přechodové situace objevují

Způsoby podávání kanabinoidů | Cannafest 2013

Farmakokinetika a způsoby podávání kanabinoidů aneb Veliká výzva. Záznam z přednášky Prof. Dr. pharm. Rudolf Brenneisena – (University of Bern, Dept. of Clinical Research) na Cannafestu 2013. Prezentace je v původním znění.

Abstrakt: Specifická chemie fytokanabinoidů a komplexnost léčiv s obsahem cannabisu ovlivňuje jejich farmakokinetické charakteristiky. Proto je vyhodnocení a praktické ověření efektivních a pokud možno neškodných způsobů podávání skutečnou výzvou, a stejně tak i vývoj ideálních forem podávání.
K porozumění absorpci, distribuci, metabolismu a vylučování THC a další složek konopí po orálním, plicním nebo parenterálním podání je zapotřebí provedení fáze 1 klinických studií s dobrovolníky za použití příslušných bioanalytických metod. Výsledná data pak vytvářejí základ pro vývoj a optimalizaci adekvátních farmaceutických preparátů s ohledem na jejich farmakokinetické chování a terapeutické účinky.
V této přednášce prodiskutujeme pro a proti léčby založené na THC, respektive konopí, při uvážení příslušných farmakokinetických, farmakodynamických a galenovitých aspektů.Nenechte si ujít letošní konferenci na veletrhu Cannafest, který se bude konat ve dnech 6.-8.11. 2015 na výstavišti Incheba v Praze.

Konopný aktivismus v Evropě a holandský paradox

Derrick Bergman (VOC Nederland, Nizozemsko) o konopném aktivismu v Evropě. Záznam z přednášky z Cannafestu 2013.

Abstrakt: Na celém světě dochází ke změnám konopné politiky. Globální prohibice této úžasné rostliny se zdá být v posledním tažení. První země, která skutečně dekriminalizovala a regulovala konopí – Nizozemsko – se však posledních asi deset let paradoxně pohybuje v opačném směru. Nechvalně proslulý identifikační průkaz do coffeeshopů je asi nejznámějším příkladem z posledních let, ale i ten je pouze jedním z celé řady politických útoků na holandskou konopnou kulturu.
Richard Branson, člen Globální komise pro drogovou politiku, se o konopné politice rozpovídal v nedávném rozhovoru s jistým holandským novinářem: „Myslím si, že rozhodnutí zdejší vlády jsou velmi smutná a velmi hloupá. Nyní dáváme zbytku světa za příklad Portugalsko, jako liberální zemi, jdoucí v oblasti drog správným směrem. Dříve to bývalo Nizozemí.“
Derrick Bergman (Encod, VOC) se ve své přednášce bude zabývat jak pozitivními změnami v Evropě, tak i negativními trendy v Nizozemsku. Zaměří se na úspěch modelu Cannabis Social Clubu ve Španělsku a Belgii a na úsilí o založení takovýchto klubů v několika dalších evropských zemích, včetně jeho vlasti.
Další témata, o nichž bude hovořit: role aktivistů a nevládních organizací jako Encod a VOC v pomalém procesu reformy drogových zákonů, budoucnost holandských coffeeshopů a growshopů a akce, kterou plánuje Encod k příležitosti 57. zasedání Komise OSN pro omamné látky při UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) v březnu 2014 ve Vídni.
Součástí prezentace bude série fotografií, znázorňujících cannabis social cluby a pěstební prostory ve Španělsku a Belgii, holandskou konopnou kulturu a aktivity a kampaně organizací Encod a VOC.
Derrick Bergman je holandský novinář a fotograf, který se konopné kultuře věnuje již od roku 1994. Je předsedou organizace Encod (Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku) a členem výboru holandské organizace VOC (Unie pro zrušení konopné prohibice).

Studium popularizace možností využití konopí

Záznam z přednášky na téma popularizace možností využití rostlin rodu Cannabis, kterou prezentovali Ing. Tomáš Ružovič, a Ing. Kateřina Špakovská na Cannafestu 2013.

Příspěvek se krátce zabývá historií a současností pěstování a použití průmyslového konopí. Úvodní část studie je zaměřena na možnosti praktického využití dílčích částí rostliny technického konopí (Cannabis sativa), jako je kořen, stonek, list, květ a semeno. V rámci studie je naznačen také význam jednotlivých částí rostliny s ohledem na potenciální přínos v ochraně životního prostředí. Biomasa rostliny má vysoký potenciál vázat oxid uhličitý, dnes prokázaný skleníkový plyn. Další část studie je zaměřena na teorii výpočtu snížení emisí tohoto skleníkového plynu při produkci a spalování biomasy technického konopí pro energetické účely. Zpracovaná studie je modelovaná pro území Moravskoslezského kraje. Zmíněn je zde také potenciál využití marihuany ve farmacii. Další část studie je zaměřena na sledování popularity souvisejících s tématikou konopí.

Konopí v životě lidstva | Cannafest 2013

Přednáška na téma “Konopí v životě lidstva – člověk v konopí”, kterou prezentoval etnograf Jan Vít Trčka z o.s. Konopa na Cannafestu 2013.

Kde se vzalo konopí? A jak k němu přišel člověk? Konopí, jako jedna z nejstarších kulturních rostlin, bylo lidmi všestranně využíváno od nejstarších dob. S rozšířením syntetických látek, umělých hmot a náhražek začal význam přírodních materiálů i potravin upadat, člověk se obrátil k přírodě zády. A teprve s ohrožením samotného lidského bytí se začíná člověk obracet na přírodu s prosbou o pomoc.
Příspěvek je spíše zamyšlením nad faktem, že vlastní historickou zkušenost nemůžeme beztrestně zapomenout nebo dokonce zavrhnout. Kdo nemá minulost, nenalezne ani budoucnost!

Pěstování a zpracování technického konopí

Záznam z přednášky M. Rumana v rámci odborné konference na Cannafestu 2013. Prezentace podává přehled způsobů pěstování, sklizně a zpracování konopí v různých evropských zemích. Dále nabízí přehled dostupné sklizňové techniky a zařízení na zpracování stonků. Zohledňuje zkušenosti z České republiky.

Konopí & kognitivní funkce | Kowal | Cannafest 2013

Záznam z přednášky Mikaela Kowala, M.Sc.(Nizozemsko) na téma konopí a kognitivní funkce: role dopaminu, kterou prezentoval v rámci odborné konference na veletrhu Cannafest 2013.
Přednáška je v původním znění.

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), složka konopí zodpovědná za většinu psychoaktivních účinků, má prokazatelně vliv na dopamin, což je neurotransmiter zapojený do procesu kontroly cílevědomého chování, očekávání odměny, obnovy sil a závislosti. Málo je toho ovšem známo o účinku THC na specifické, s dopaminem související kognitivní funkce. V naší studii jsme se zaměřili na toto téma a zkoumali jsme skupinu šedesáti zdravých uživatelů konopí, vybraných podle několika demografických kritérií. Podávali jsme jim dvě rozdílné dávky THC ve formě léčebného konopí (Bedrocan®) za použití vaporizéru Volcano®, abychom zhodnotili rozdílné účinky konkrétní dávky na neurofyzické ukazatele a plnění psychologických úloh spojených s účinkem dopaminu. Jelikož pravidelní uživatelé konopí vykazují specifickou toleranci na omamné účinky THC, do našeho výzkumu jsme vybrali pouze tyto pravidelné uživatele. Navíc se jedná o první studii, při níž byly jako placebo použity nepsychoaktivní konopné rostliny, vyšlechtěné společností Bedrocan®, jež je jediným oficiálním pěstitelem léčebného konopí v Nizozemsku. Obsahem přednášky budou právě výsledky této studie a jejich implikace.

Cannafest Prague 2013 | Official movie

Oficiální video nejlepších momentů z mezinárodního veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest 2013.

Kanabinoidní terapie pro primární lékaře

Záznam z přednášky Allana Frankela na Cannafestu 2013: Kanabinoidní terapie pro primární lékaře aneb Dávkujte po miligramech, ne po gramech. Prezentace je v původním znění.

Abstrakt: Rostlina konopí obsahuje více než 100 různých kanabinoidů, přibližně 150 terpenů a asi 100 dalších amidových molekul a flavonoidů. Jediný možný způsob, jak můžeme dosáhnout vědeckého pokroku v léčbě konopím, je přesné dávkování těchto složek, doprovázené zevrubnými vědeckými studiemi. Tato přednáška se bude zabývat mými zkušenostmi s dávkováním a způsoby podávání konopných léků, jichž jsem nabyl jako zakladatel a hlavní lékař institutu Greenbridge Medical Service v jižní Kalifornii. (www.greenbridgemed.com/)
Pokud nám zbude čas, mohu se dotknout i dalších témat, např. formy léků a způsoby jejich podání, rozdíl mezi dávkováním CBD a THC extrahovaných z celé rostliny a dávkováním molekulárních/syntetických forem konopných léků anebo smysluplná škála psychoaktivity.

Pryč s plevelem | Cannafest 2013

Záznam z přednášky Jeffrey C. Rabera, Ph.D. (USA) na téma: Pryč s plevelem: kontrola kvality léčebného konopí v Kalifornii.

V roce 1996 schválili kalifornští voliči tzv. Proposition 215 (Návrh 215), který umožnil výrobu, držení a užívání konopí setého (Cannabis sativa L.) k léčebným účelům těm jedincům, kteří od lékaře obdrží doporučení k užívání rostlinného materiálu a z něho odvozených derivátů. Do dnešního dne ale kalifornští legislativci nevypracovali formální regulační strukturu licencování pěstitelů, zpracovatelů a distributorů produktů, které obsahují konopí. To má celou řadu následků, především co se týče druhů dostupných produktů a zejména pak možných metod, jež jsou při jejich přípravě používány. Od založení naší společnosti v roce 2010 nabízíme služby jako analytické testování a kontrolu kvality pacientům užívajícím léčebné konopí, jejich pečovatelům a kolektivům výdejen konopí. Postupem času jsme došli ke zjištění, že poměrně značná část produktů je kontaminována chemickými rezidui, regulátory růstu rostlin a mikrobiologickými nečistotami. Tato prezentace se zaměří na přehled chemických složek konopí a testovací metodologie, používané naší organizací. Dále nabídne některé z poznatků, získaných z našeho výzkumu v oblasti kontaminace, zejména možného vdechování pesticidů, a na závěr představíme naše nejnovější snahy o profilování konopných odrůd s cílem pomoci pacientům při volbě nejvhodnějšího produktu na jejich onemocnění.

Změny v tucích v naklíčených konopných semínkách | Ing. Boris Baňas | Cannafest 2013

Záznam z prezentace Ing. Baňase v rámci odborné konference na Cannafestu 2013.

“V příspěvku se podělíme o naše zkušenosti s nakličováním konopných semen v průmyslovém měřítku a s biochemickými změnami, kterými semínko prochází během procesu nakličování.
V první části hovoříme o klasifikaci potravin z hlediska dostupnosti živin pro organismus. Definujeme „spící“ a „živá“ semínka a prezentujeme, jak jsou výživové látky v semínkách chráněny před strávením. Popisujeme způsob, jakým aktivní enzymy zpřístupňují živiny ukryté v semínkách a olejnatých plodech.
Ve druhé části se blíže věnujeme struktuře a trávení tuků. Popisujeme, jak enzymy během klíčení částečně štěpí (hydrolyzují) tuky v semínku. Tento proces srovnáváme s trávením tuků v lidském organismu. Popisujeme, jak se triglyceridy během klíčení přeměňují na diglyceridy a monoglyceridy a jaké jsou jejich vlastnosti s ohledem na potenciál ukládání se v tukových tkáních a produkce energie a syntézy DHA. Definujeme roli jater v tomto procesu.” (…)

Situace izraelských pacientů léčících se konopím | M.Peleg

Přednáška Mimi Peleg na Cannafestu 2013. Jejím cílem je ukázat, jak co nejlépe využít všech možností v souvislosti s legálním léčebným využitím konopí. Záznam je v původním znění.

V současnosti může konopí v Izraeli předepisovat více než 20 lékařů, někteří z nich však mohou předepsat pouze konopný olej. Pacienti užívající léčebné konopí platí jednotný měsíční poplatek ve výši 100 USD bez ohledu na množství spotřebovaného konopí. Zpočátku program poskytoval pacientům 100 g konopí měsíčně, postupem času toto množství pokleslo. V současnosti je průměrná měsíční dávka okolo 1 unce (cca. 28 g) na jednoho pacienta.
Přednáška se dále zabývá ohromnými příležitostmi pro vědce zabývající se konopím, potřebou financování, tím kdo a jak může v Izraeli získat licenci k užívání konopí, dále způsoby, jakým je organizována distribuce konopí, a nabytými poznatky.

Autorka pracuje na pozici vedoucí konopné školitelky rozsáhlého soukromého konopného centra, pracujícího pro izraelskou vládu na základě státní licence. Jde o diskrétní a úspěšně expandující distribuční centrum léčebného konopí, známé jako „MECHKAR“ (www.mcdc.co.il).
MECHKAR začínal v roce 2008 jako malý projekt, jenž měl tehdy v péči asi 25 pacientů. V současnosti je zásobován čtyřmi z osmi konopných farem fungujících po celé zemi a dodává konopí více než 12 000 pacientů.

Systém analýzy kanabinoidů AlphaCat | S.Béguerie

Komparativní studie pro kvantifikaci THC, CBD a CBN mezi ALPHA-CAT TLC protokolem a GC-FID, kterou prezentoval Sébastien Ludovic Béguerie (MSc Plant Sciences, Canébe – Francie) na Cannafestu 2013.

Abstrakt:Po celém světě roste spotřeba konopí, což neustále zesiluje potřebu prevence rizik a porozumění terapeutické hodnotě a možným vedlejším účinkům konopí. Uznávané analytické metody jsou nákladné a vyžadují značné vědecké zázemí, což značně omezuje jejich využitelnost. Proto zde vzniká potřeba nenákladných technik, které by umožnily rozsáhlé testování v konopném průmyslu. U technického konopí je pro vládní úředníky zapotřebí certifikace o minimálním obsahu THC, na jejímž základě pak může více farmářů pěstovat konopí k průmyslovým účelům. A obdobně v oblasti léčebného konopí je zapotřebí znát obsah příslušných kanabinoidů, aby bylo možno správně určit terapii a předejít rizikům. Alpha-CAT je testovací balíček pro analýzu kanabinoidů (Cannabinoid Analysis Test), který využívá chromatografii na tenké vrstvě (TLC), jež umožňuje identifikovat 6 základních kanabinoidů: CBD, CBN, THC, THCV, CBG a CBC. Byl vyvinut podle publikace od Fishedicka a kol. z roku 2010 vydané na Leiden University v Nizozemí. V protokolu alpha-CAT jsou TLC destičky vyvolávány pomocí roztoku Fast Blue B soli. Pro kvantifikaci jsou použity čisté kanabinoidní referenční standardy (THC, CBD a CBN). Na křemičitých G25 TLC destičkách byly připraveny a pozorovány koncentrace v rozmezí 1 % až 20 %. Kvantifikace bylo dosaženo pomocí počítačových programů Photoshop a Excel použitím poměru počet pixelů/plocha povrchu. Byla získána regresní křivka, která ukázala lineární korelaci. Z této regresní křivky byly vytvořeny kalibrační stupnice pro THC, CBD a CBN, které představují praktický, vizuální způsob měření procent podle velikosti bodu na destičkách. Byla provedena komparativní studie mezi Fundación CANNA (Nadace CANNA, FC), která používala plynovou chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (Gas Chromatography – Flame Ionization Detector, GC-FID), a alpha-CAT balíčkem pro kvantifikaci THC, CBD a CBN.
Metoda: K testování byly použity 4 homogenizované balíčky různých konopných odrůd. Tři vzorky z každého balíčku byly analyzovány metodou TLC a tři metodou GC-FID. Laboratorní procedury byly provedeny v prostorách Nadace CANNA a výsledky TLC byly slepě testovány zasláním oskenovaných obrázků destiček do alpha-CAT laboratoře v Marseille pro kvantifikaci kanabinoidů za použití kalibrační stupnice alpha-CAT.
Výsledky: Byly porovnány průměrné procentní podíly všech vzorků. Při porovnání testovací metody TLC s metodou GC-FID byly u kvantifikace THC zjištěny rozdíly v rozmezí 15,40 % a 48,82 %, u CBD to bylo 34,25 %. Poměr THC : CBD byl proporcionálně srovnatelný. Pro obsah CBD pod 1 % a CBN se u kvantifikace objevila inkoherence, ačkoliv byly detekovány správně.
Závěr: Jednalo se o první specificky zaměřenou komparativní studii mezi protokoly GC-FID a TLC alpha-CAT. Testovací metoda alpha-CAT se ukázala být platným kvalitativním nástrojem pro detekci kanabinoidů, poskytujícím reprodukovatelné výsledky. Nicméně pouze techničtí pracovníci dobře vyškolení na protokol alpha-CAT mohou pomocí kanabinoidních kalibračních stupnic alpha-CAT získat semi-kvantitativní výsledky. Pro přesnou kvantifikaci kanabinoidů i dalších sekundárních aktivních složek obsažených v konopí je nutno použít plynovou nebo kapalnou chromatografickou analýzu.

Účinky extrémně nízkých dávek kanabinoidů | Y.Sarne

Přednáška prof. Yosefa Sarne v rámci odborné konference na veletrhu Cannafest 2013 na téma: Extrémně nízké dávky kanabinoidů chrání mozek, srdce a játra: lékařské, etické a ekonomické aspekty. Prezentace je v původním znění.

Abstrakt: Již dříve se podařilo prokázat, že jedna extrémně nízká dávka tetrahydrokanabinolu (THC) ochrání mozek myší před různými poraněními včetně epileptických záchvatů vyvolaných pomocí PTZ, CO-hypoxie, hluboké pentobarbiturátové anestezie a neurotoxicity navozené MDMA. THC bylo v množství 0,002 mg/kg (dávka řádově 3 až 4x nižší, než je potřeba k vyvolání známých psychoaktivních efektů) podáváno nitrožilně buď 7 dní před poraněním, anebo 3 dny po poranění. Sledováním kognitivních funkcí po dobu 3–7 týdnů bylo dokázáno, že THC následky poranění zmírňuje. Jedna nízká dávka THC spustila v mozku dlouhotrvající (7 týdnů) biochemické procesy včetně ERK, CREB a BDNF (vše biochemické markery hodnotící neuroprotekci a plasticitu) v oblastech hipokampu a frontálního kortexu.
Společným rysem různých poranění je sekundární aktivace vrozeného imunitního systému v mozku jako odpověď na primární neuronové poškození. Proto jsme testovali, zda THC dokáže mozku zabránit v LPS-aktivaci této imunitní reakce. Intraperitoneální injekce bakteriálního lipopolysacharidu (LPS) vedla ke zhoršení kognitivních funkcí na dobu nejméně 7 týdnů. (…)
THC byly blokovány SR141716A, ale ne SR144528, což naznačuje, že zde hrají roli receptory CB1. THC také zmírňuje dlouhotrvající (7 týdnů). Jedna injekční dávka 0,002 mg/kg THC buď 48 hodin před, anebo 7 dní po LPS dokázala zmírnit toto dlouhodobé poškození. Protektivní účinkyLPS-navozenou cyklooxygenázu-2 (COX-2), což je marker zánětu v oblasti hipokampu a frontálního kortexu.
Tato vrozená imunitní reakce systému může vést k poškození dalších orgánů. Proto jsme testovali, zda stejně nízká dávka THC ochrání myši před ischemickým poškozením srdce. Infarkt myokardu (MI) byl navozen pomocí zastavení toku krve ligaturou srdečnice a jeho anatomické, funkční a biochemické následky byly analyzovány 24 hodin poté. MI vedl ke vzniku nekrotické oblasti (detekována pomocí barvení TTC), která byla infiltrována neutrofily (zjištěno imunohistologií), dále ke zkrácení srdečního vlákna (měřeno echokardiografií) a zvýšenému množství troponinu T v plazmě. Všechny tyto projevy byly výrazně zmírněny nitrožilní aplikací THC (0,002 mg/kg) buď 2, anebo 48 hodin před MI. Extrémně nízká dávka THC byla podobně účinná při ochraně jater před ischemicko-repefuzním poškozením (I/R). Jedna dávka THC zmenšila nekrotickou oblast, potlačila aktivaci kaspasa-3, eliminovala projevy IL1 a TNF-α v jaterních tkáních a redukovala množství enzymů v plazmě.
V diskuzi se budeme zabývat praktickými důsledky těchto zjištění v klinické léčbě různých diagnóz, například u mrtvice, infarktu myokardu anebo při transplantaci jater, stejně jako alternativním využitím různých farmaceutických preparátů založených na kanabinoidech.

Poznatky kalifornských specialistů na léčebné konopí | Cannafest 2013

Záznam z přednášky Liany Held v rámci odborné konference na veletrhu Cannafest 2013.
Přednáška je v původním znění.

Abstrakt: Na schůzi Mezinárodní organizace pro výzkum kanabinoidů v Kolínu nad Rýnem v roce 2013 diskutoval Dr. Arno Hazekamp o důležitosti průzkumů v přednášce zvané „Studie, průzkumy a statistiky: víme, co chtějí pacienti?“ Usoudil, že: „naštěstí se zvyšuje zájem o konání vědeckých studií na skupinách pacientů a přibývá výzkumů samoléčby, během kterých jsou pacienti detailně dotazováni na své zkušenosti, které rovněž mohou přispět k porozumění toho, jak funguje léčba na základě kanabinoidů.“ S tímto postojem musíme zcela souhlasit a můžeme poskytnout data z pravděpodobně dosavad největšího průzkumu, jehož závěry přinesl hlavní článek v O’Shaughnessy’s (zima 2006-2007), specializovaném žurnálu zabývajícím se využitím konopí v klinické léčbě, a to pod názvem „Léčebné konopí v Kalifornii, 1996–2006.“

V Kalifornii navržený zákon „Proposition 215“ v roce 1996 zlegalizoval pěstování a užití konopí (se souhlasem lékaře) pro léčebné účely. Tento „Návrh 215“ však nevytvořil systém pro uchovávání záznamů, protože její autoři neměli důvěru k vládě a nechtěli vytvářet seznam všech uživatelů konopí. V následujících letech se tedy v Kalifornii konal rozsáhlý veřejný zdravotní experiment, aniž by státní agentury kontrolovaly lékaře schvalující užití konopí a pacienty využívající konopí k léčbě.
Vzhledem k nedostatku oficiálních dat bylo pro vyhodnocení výsledků zapotřebí, aby O’Shaughnessy’s – periodikum, které doktoři naklonění léčbě konopím distribuují svým pacientům – provedlo průzkum u lékařů sdružených ve Spolku pro konopnou klinickou léčbu (SCC). Tento spolek založil v roce 2000 již zesnulý Dr. Tod Mikuriya, aby lékaři monitorující užití konopí u svých pacientů mohli sdílet data pro výzkumné účely (a bohužel i odpovídat na výhružky federálních a státních orgánů). Současným předsedou je Dr. Jeffrey Hergenrather.
Na podzim roku 2006 proběhly krátké telefonní pohovory s 21 lékaři, kteří ve své lékařské praxi ordinují konopí. Čtrnáct z nich odpovědělo na e-mailový dotazník. (Jeden z nich odpovídal za kolegy z devíti ordinací). Lékaři sdružení v SCC schválili užití konopí u přibližně 160 000 pacientů. Skutečně se jednalo o „schválení“, nikoli „doporučení“, jelikož více než 95 % pacientů, kteří konzultovali odborníky, již dříve prošli samoléčbou.
Vedoucím autorem byl Dr. Mikuriya. Při diskuzích o před-prohibiční lékařské literatuře berte v potaz jeden z jeho oblíbených výroků: „Cannabis ani lidská fyziologie se nemění.“

Drogový mír v akci | D. Fine

Záznam z přednášky na téma: Drogový mír v akci: okres Mendocino, kalifornský „program stahovací pásky, kterou prezentoval D. Fine na Cannafestu 2013. Přednáška je v angličtině.

V této prezentaci a přednášce, založené na nejnovější knize autora bestsellerů Douga Finea Too High to Fail: Cannabis and the New Green Economic Revolution (Povzneseni nad neúspěch: Konopí a nová zelená ekonomická revoluce) budeme sledovat jednu lokálně povolenou organickou konopnou rostlinu (dokonce i konkrétní odrůda byla vyšlechtěna místním Gregorem Mendelem na vysoký obsah nepsychoaktivního léčebného kanabinoidu CBD) během její pouti z farmy až k pacientovi s rakovinou jater.
Jak je popsáno v Dougově průkopnické, novinářsky útočné a velmi vtipné knize, každá rostlina konopí v okrese Mendocino v Kalifornii má povolovací štítek, vydaný úřadem šerifa. Výsledkem zavedení tohoto „kroužkovacího“ programu bylo snížení místní kriminality, díky výnosům za tato povolení se v roce 2011 ušetřilo za platy sedmi policistů a navíc došlo k oslabení pozice kriminálních kartelů.
Od tohoto bodu se v živé přednášce odrazíme k přibližnému určení ekonomického přínosu ukončení nejdelší americké války, 40 let trvající války proti drogám, která spolkla již na bilion dolarů. Ačkoliv Fineův novinářský závěr zní, že éra „drogového míru“ bude pro světovou ekonomiku přínosná (tento přínos je odhadnut na 40 miliard dolarů ročně), vizuálně ohromující přednáška se bude zabývat také možnými nástrahami, zejména v oblasti udržitelnosti.

Léčba konopím – kde jsme a kam se ubíráme? | L.O. Hanuš | Cannafest 2013

Záznam z přednášky Doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, Dr.Sc., dr.h.c.mult. v rámci odborné konference na veletrhu Cannafest 2013.

Nejen v lidové léčbě, ale dnes i na poli vědeckém je v současné době stále zjevnější, že konopí je lék. Že je to téměř univerzální lék na řadu nemocí, je již také známá věc. Řada lidí také ví, že legálně se dnes oficiálně léčí pouze paliativně. Jsou však i tací, kteří nechtějí přijmout, že to není panaceum a chtěli by tím léčit vše. Jsou i tací, kteří se domnívají, že pacient se konopím musí vyléčit. Pozor – chyba lávky! Jak je rovněž známo, konopí je sice v oficiální léčbě v České republice legální, ale pokud se jím chce český pacient léčit, je to možné jedině na základě koupě konopí na černém trhu či jeho nelegálním pěstování a v obou případech pak jeho nelegálním použitím v léčbě. Paradox, za který český občan nemůže. A pokud se něco nezmění i s jeho cenou, nezmění se nic ani se současným stavem, i kdyby ho v lékárnách byly tuny!
Je potřeba si uvědomit, že konopí neléčí vždy, neléčí každého, neléčí každou nemoc a neléči každé stádium nemoci. S tímto lékem je to o to komplikovanější, že dosud nejsou pořádné léčebné zkušenosti. V lékařství se konopí používá pouze jako paliativní lék. To znamená, že odstraňuje příznaky nemoci, takže nemocný může mít dojem, že je zdráv, ovšem nemoc zatím postupuje dále. V lidovém léčitelství bez lékařů jsou občas zaznamenány úspěchy léčby konopím. O těch neúspěšných případech se bohužel mlčí, a tak obyčejný smrtelník může nabýt dojmu, že lékaři nám něco zatajují a lidová léčba je úspěšnější. Nastupuje zde ještě jeden problém – různé odrůdy konopí obsahují různé látky a ne každá odrůda je vhodná pro každou nemoc. Lze říci, že tento průzkum léčby je dosud v plenkách, ale s každým dnem se objevuje něco nového, pozitivního.
Přednáška se zabývá všemi těmito problémy.

2011

Cannafest Prague 2011 | Official movie

Nenechte si ujít letošní ročník který se bude konat ve dnech 6.-8.11. 2015 na výstavišti Incheba v Praze.