Možnosti reklamy a sponzoringu

1. BALÍČEK PRO GENERÁLNÍHO SPONZORA (200.000,- Kč)

REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2018

Kampaň – velké logo společnosti umístěné na místě pro generálního sponzora na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2018 (po celé České republice, s hlavním zaměřením na Prahu), letácích, tištěných reklamách v konopných magazínech (po celé Evropě, v USA), velké bannery na tramvajích, billboardech aj. (pro více informací si vyžádejte mediální plán Cannafestu 2018).

Webové stránky cannafest.cz – logo společnosti umístěné na místě pro generálního sponzora (na domovské stránce a v sekci Sponzoři a partneři); logo společnosti v pohyblivém karuselu Sponzoři a partneři; název společnosti jako generálního sponzora včetně odkazů na seznamu vystavovatelů; logo společnosti na mapě veletržního areálu.

Facebook – 5krát představení společnosti jako generálního sponzora včetně odkazu na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (48.000 fanoušků); Twitter, Instagram a další sociální média, název společnosti jako generálního sponzora včetně odkazu v sekci Informace.

Newsletter – logo společnosti jako generálního sponzora ve všech vydáních od září + představení společnosti ve speciálním vydání přímo před začátkem veletrhu.

Tisková konference – logo společnosti a propagační materiály v průběhu tiskové konference pro české novináře.

REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU

Uvnitř – nárok na vyvěšení 3 bannerů uvnitř veletržního areálu (jeden velký max.8x8m + 2 malé max. 3x3m), pořadatel vybírá nejlepší vhodné místo, povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek; logo společnosti jako hlavního partnera na stránce “sponzoři a partneři”logo společnosti v orientačním systému veletrhu (mapě veletržního areálu).

Katalog veletrhu (10.000 výtisků) – vnitřní strana obálky (plně barevná); logo společnosti jako generálního sponzora na stránce Sponzoři a partneři, logo společnosti na mapě veletržního areálu.

Tašky pro návštěvníky – vložení propagačních materiálů sponzora do 10.000 tašek, které budou u vchodu zdarma distribuovány návštěvníkům.

* Možnost projednání dalších reklamních možností na základě přání sponzora

 

2. BALÍČEK PRO OFICIÁLNÍHO SPONZORA (120.000,- Kč)

REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2018

Kampaň – logo společnosti umístěné na místě pro oficiálního sponzora na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2018, letácích, tištěných reklamách v konopných a lifestylových magazínech, velké bannery na tramvajích atd.

Webové stránky cannafest.cz – logo společnosti umístěné na místě pro oficiálního sponzora (v sekci Sponzoři a partneři); název společnosti jako oficiálního sponzora včetně odkazů na seznamu vystavovatelů; logo společnosti na mapě veletržního areálu.

Facebook – dvakrát představení společnosti jako oficiálního sponzora včetně odkazů na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (48.000 fanoušků); název společnosti jako oficiálního sponzora včetně odkazu v sekci Informace.

Newsletter – logo společnosti jako oficiálního sponzora ve všech vydáních od září + představení společnosti ve speciálním vydání přímo před začátkem show.

Tisková konference – logo společnosti a propagační materiály v průběhu tiskové konference.

REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU

Uvnitř – při počátečním jednání nárok na výběr umístění, vyvěšení, nárok na vyvěšení 2 bannerů uvnitř veletržního areálu – do každé haly jeden (max. 3x3m); pořadatel vybírá nejlepší vhodné místo, povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek; logo společnosti v orientačním systému veletrhu (mapě veletržního areálu).

Katalog veletrhu (10.000 výtisků, distribuován zdarma návštěvníkům veletrhu) – jednostránková reklama (plně barevná); logo společnosti jako oficiálního sponzora na stránce Sponzoři a partneři, logo společnosti na mapě veletržního areálu.

Tašky pro návštěvníky – vložení propagačních materiálů sponzora do 10.000 tašek, které budou u vchodu zdarma distribuovány návštěvníkům.

3. BALÍČEK PRO SPONZORA (65.000,- Kč)

REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2018

Kampaň – logo společnosti umístěné na místě pro sponzory na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2018, letácích, tištěných reklamách ve všech konopných and lifestylových magazínech, velké bannery na tramvajích atd.

Webové stránky cannafest.cz – logo společnosti umístěné na místě pro sponzory (v sekci Sponzoři a partneři); název společnosti jako sponzora včetně odkazů na seznamu vystavovatelů.

Facebook – 1krát představení společnosti jako sponzora včetně odkazů na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (48.000 fanoušků); název společnosti jako sponzora včetně odkazu v sekci Informace. Možnost organizovat různé sponzorské soutěže.

Newsletter – logo společnosti jako sponzora ve všech vydáních od září.

Tisková konference – logo společnosti v průběhu tiskové konference.

REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU

Uvnitř – nárok na vyvěšení 2 bannerů uvnitř veletržního areálu (max. 3x2m), povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek.

Katalog veletrhu jednostránková reklama (plně barevná); logo společnosti jako sponzora na stránce Sponzoři a partneři.

Tašky pro návštěvníky – vložení propagačních materiálů sponzora do 10 000 tašek, které budou u vchodu zdarma distribuovány návštěvníkům.

4. DALŠÍ MOŽNOSTI SPONZORINGU

4.1 OFICIÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE CANNAFEST 2018 (65.000,- Kč)

Stručná charakteristika: třídenní dvojjazyčná (CZ, EN) konference v průběhu celého veletrhu (pro návštěvníky, TV reportéry a akreditované novináře).

Způsoby prezentace: logo společnosti na obrazovce/plátně před každým seminářem; banner společnosti jako oficiálního sponzora v průběhu celé konference; logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách (1x na stránce Partneři a sponzoři, 1x na stránce Konference; logo společnosti jako oficiálního sponzora v katalogu veletrhu (1x v sekci Program konference, 1x na stránce Partneři a sponzoři); logo společnosti jako oficiálního sponzora v katalogu veletrhu; logo společnosti jako oficiálního partnera na všech tištěných materiálech o konferenci (program aj.); volná distribuce propagačních materiálů v konferenčním centru.

Poznámka: možnost desetiminutové prezentace společnosti mezi vybranými přednáškami.

 

4.2 OFICIÁLNÍ SPONZOR LIFE STAGE – POUZE JEDEN (100.000,- Kč)

Stručná charakteristika: pódium s programem po celé 3 dny

Způsoby prezentace: název stage podle sponzora (na všech materiálech s programem a na mapě veletržního areálu); banner společnosti (max. 4x5m); logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách; logo společnosti jako oficiálního sponzora na všech tištěných materiálech s programem.

Možnost organizování různých sponzorských her na stage (pódiu).

 

4.3 OFICIÁLNÍ SPONZOR CANNAFEST FREE ZONE (175.000,- KČ) – POUZE JEDEN

Stručná charakteristika: Oddělená hala (1,160m2) pro doprovodný program během veletrhu. Hala se nachází před areálem výstaviště s přímým vstupem ze vstupní haly.

Doprovodné programy se budou odehrávat na stage – živé koncerty a otevřený prostor pro sportovní události. Zbytek haly bude sloužit jako místo pro relaxaci s občerstvením a bary.

Způsoby prezentace: Sponzor může využít prostor 3x5m pro prezentaci stánku, přičemž cena nájmu je 2.000 EUR

* větší prostory za přirážku 130 EUR/m2

Další formy reklamy v ceně sponzoringu:

Reklama před začátkem veletrhu: Jméno společnosti v názvu – Cannafest Free Zone by XXX spolu s logem oficiálních webových stránek veletrhu v sekci doprovodného programu; – Jméno společnosti jako sponzora na všech plakátech Cannafest 2018; logo společnosti jako sponzora v tištěných reklamách jako součást kampaně Cannafest 2018;

představení společnosti jako hlavního sponzora na sociálních médiích Cannafestu (Facebook, Twitter, Instagram); představení sponzora jako součást newsletteru spolu s pozvánkou na Cannafest 2018.

Reklama během veletrhu: Název společnosti v názvu – Cannafest Free Zone by XXX spolu s logem v informačním systému veletrhu; logo společnosti jako sponzora v oficiálním katalogu veletrhu na stránce programu; logo společnosti jako sponzora na info panelech spolu s programem Cannafest Free Zone; logo společnosti v oficiálním katalogu na stránce “Sponzoři”; logo společnosti v oficiálním katalogu Cannafest 2018 v sekci registrace společnosti; možnost vyvěšení banneru (max 3x3m) na stage s doprovodným programem.

4.4 OFICIÁLNÍ SPONZOR V.I.P. & BUSINESS LOUNGE (100.000,- KČ) – POUZE JEDEN

Stručná charakteristika: business lounge – stan s dřevěnou podlahou, barem a cateringem, jediný kuřácký prostor na veletrhu.

Způsoby prezentace: název lounge podle sponzora (na všech materiálech, v katalogu, na mapě veletržního areálu a v informačním systému); bannery společnosti (neomezeně) a 1x v každé hale areálu výstaviště; umístění propagačních materiálů v prostorách lounge, logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách (1x na stránce Partneři a sponzoři, logo společnosti jako oficiálního sponzora v katalogu (stránka Partneři a sponzoři); logo společnosti na všech oficiálních plakátech během hlavní propagační kampaně.

 

4.5 OFICIÁLNÍ SPONZOR VSTUPNÍ PÁSKY (50.000,- KČ NEBO VLASTNÍ VÝROBA PÁSEK) – POUZE JEDEN

Způsob prezentace: logo společnosti na všech vstupních páskách na zápěstí.

4_6

4.6 OFICIÁLNÍ SPONZOR TAŠEK (100.000,- KČ NEBO VLASTNÍ VÝROBA TAŠEK) – POUZE JEDEN

Stručná charakteristika: látkové tašky s propagačními materiály pro 10.000 návštěvníků, které budou zdarma distribuovány u vchodu; na jedné straně bude umístěno logo Cannafestu.

Způsob prezentace: na jedné straně tašky místo pro logo společnosti, obrázek nebo text; vložení propagačních materiálů sponzora do tašek.

4.7 OFICIÁLNÍ SPONZOR POZVÁNEK NA V.I.P. VEČER (40.000,- Kč) – POUZE JEDEN

Stručná charakteristika: Tištěná pozvánka na exkluzivní V.I.P. večer pro vystavovatele a obchodní

partnery, který se koná první večer veletrhu. Večer zahrnuje zábavný program a bohatou nabídku jídel a nápojů formou rautu a je velice populární. Každý vystavovatel obdrží pozvánku během registrace.

Formát: Umístění plně barevného loga firmy formou: Firma XXX Vás zve na V.I.P. večer ……

Cílová skupina: odborní návštěvníci, vystavovatelé, V.I.P. návštěvníci.

5. EXTRA PŘÍLEŽITOSTI PRO REKLAMU

5.1 REKLAMA V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFESTU 2018

Stručná charakteristika: reprezentativní publikace s informacemi veletrhu se seznamem všech vystavovatelů včetně popisu společnosti a jejích produktů, mapy veletrhu, programu konference, programu kina a dalšího doprovodného programu apod.

Katalog bude využit také pro prezentaci Cannafestu v průběhu celého roku.

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.

Náklad: 10.000

Formát: celostránkový 210mm x 210mm + 3mm okraj; půlstránkový 210mm x 105mm + 3mm okraj;

čtvrtstránkový 105mm x 105 mm.

Ceník: barevný celostránkový 18.000,- Kč; půl stránkový 10.000,- Kč; čtvrt stránkový 6.500,- Kč

5.2 EXKLUZIVNÍ REKLAMA V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFESTU 2018


DRUH REKLAMY CENA
* pruh/pásek podél katalogu, š. 21 cm, v. 8 cm 40.000,- Kč
* vnitřní strany obálky, v barvě, formát 21 cm x 21 cm 30.000,- Kč /stránka
* poslední dvojstrana obálky, v barvě, formát 21 cm x 21 cm 30.000,- Kč /stránka
* zadní strana obálky, v barvě, formát 21 cm. x 21 cm 40.000,- Kč
* prostřední dvojstrana, v barvě, formát 42 cm x 21 cm cena: 50.000,- Kč

5.3 LOGO SPOLEČNOSTI V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFEST 2018

Stručná charakteristika: reprezentativní publikace s informacemi veletrhu se seznamem všech vystavovatelů včetně popisu společnosti a jejích produktů, programu konference, programu kina a dalšího doprovodného programu apod., který je volně distribuován všem návštěvníkům na pokladně a každému vystavovateli během veletrhu.

Katalog bude využit také pro prezentaci Cannafestu v průběhu celého roku. Celobarevné logo vaší společnosti je umístěno vedle zápisu o vaší firmě.

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.

Cena: 1.000 Kč

5.4 BANNER NA OFICIÁLNÍM WEBU WWW.CANNAFEST.COM

Stručná charakteristika: webové stránky jsou hojně navštěvovány nejen před začátkem veletrhu kvůli informacím o vystavovatelích, programu apod., ale také v průběhu celého roku, a to díky našemu youtube kanálu Cannafest (https://www.youtube.com/channel/UCxKrHiLAOujQQF8O9gCG2IA), kde průběžně zveřejňujeme všechny profesionální přednášky natočené během veletrhu.

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.

Formát: mrakodrap 160x600pix

Doba trvání: 1 rok

Cena: 23.000Kč/ jedna pozice, 40.000Kč/ obě pozice

5.5. ZAVĚŠENÍ VAŠICH REKLAMNÍCH PLACHET UVNITŘ VÝSTAVNÍCH HAL – OMEZENÝ PROSTOR

Stručná charakteristika: zavěšení vašeho banneru na exkluzivním místě uvnitř výstavních hal. Možnost výběru různých výstavních hal a míst, obvykle nad vchody, na balkonech atd.

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.

Formáty: min. 2x2m, max.10x10m, v závislosti na velikost vybrané lokality.

Cena: 8.000 Kč/ do 6m2, u dalších rozměrů nás kontaktujte pro kalkulaci.

5.6 VKLAD VAŠICH PROMO MATERIÁLŮ DO OFICIÁLNÍCH TAŠEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Stručná charakteristika: látkové tašky s propagačními materiály pro 10.000 návštěvníků, které budou zdarma distribuovány u vchodu; na jedné straně bude umístěno logo Cannafestu.

Formy povolených materiálů: letáky, stočené/přeložené plakáty, katalog semen, malé předměty jako jsou zapalovače semena, klíčenky, drtičky aj.

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, reportéři

Cena: 8.000 Kč

5.7 PROMÍTÁNÍ VAŠEHO VIDEOSPOTU NA OBRAZOVKÁCH S PROGRAMEM CANNAFESTU

Stručná charakteristika: projekce vašeho videospotu na obrazovkách, které jsou umístěny v každé výstavní hale a u vchodu. Obrazovky jsou součástí informačního systému Cannafestu – panelů s mapou veletrhu, seznamem vystavovatelů a detailním programem všech odborných i doprovodných akcí veletrhu. Obrazovky jsou velmi viditelné a obsahují smyčky s upoutávkami na zajímavé části programu a veletržních taháků.

Formát: videospot 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta

Frekvence: 1 min. spot – minimálně 2x/hodina, 30 sekund spot – min. 4x/hodina, 10 sekund spot min. 10x/hodina

Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.

Cena: 5.000 Kč/ spot

5.8 UMÍSTĚNÍ VAŠEHO ROLL UP BANNERU

Stručná charakteristika: Povolení k umístění vašeho roll up banneru/bannerů uvnitř výstaviště na vyhrazených místech.

Cena: 2.000 Kč

5.9 POVOLENÍ K DISTRIBUCI VAŠICH VLASTNÍCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Stručná charakteristika: povolení k distribuci vašich vlastních propagačních materiálů mimo váš stánek (uvnitř i vně veletrhu) prostřednictvím vaší hostesky / zaměstnance.

Cena: 1.250 Kč – jeden den, 2.500 Kč – po celý veletrh

5.10 FACEBOOKOVÁ KAMPAŇ

Stručná charakteristika: Facebookové stránky Cannafestu maji asi 48 000 mezinárodních fanoušků a aktuální číslo neustále narůstá. Můžeme Vám nabídnout Vaši vlastní kampaň a vložit Vaše příspěvky kdykoliv si budete přát.

Cena: 4.000Kč / příspěvek, 30.000Kč / 10 příspěvků, 55.000Kč/ 20 příspěvků

 

PRO VÍCE INFORMACÍ O SPECIFICKÝCH REKLAMÁCH NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PŘÍMO NA 604 234 546 NEBO info@cannafest.cz