Reklama & sponzoring

1. BALÍČEK PRO GENERÁLNÍHO SPONZORA (250.000,- KČ)

REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2023
Kampaň – logo společnosti umístěné na místě pro generálního sponzora na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2023 (po celé České republice, s hlavním zaměřením na Prahu), letácích, tištěných reklamách v konopných magazínech (po celé Evropě, v USA), billboardech, rollingboardech, citylightech aj. 
Webové stránky cannafest.com – logo společnosti umístěné na místě pro generálního sponzora (na domovské stránce a v sekci Sponzoři a partneři); název společnosti jako generálního sponzora včetně odkazů na stránce Seznam vystavovatelů; logo společnosti v mapě veletržního areálu.
Sociální sítě – 5x představení společnosti jako generálního sponzora včetně odkazu na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (50.000 fanoušků) a stránkách události; Twitter, Instagram aj.
Newsletter – logo společnosti jako generálního sponzora ve všech vydáních od září + představení společnosti ve speciálním vydání přímo před začátkem veletrhu.

REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU
Uvnitř – nárok na vyvěšení 3 bannerů uvnitř veletržního areálu (jeden velký max.8x8m + 2 malé max. 3x3m) - pořadatel vybírá nejlepší vhodné místo, povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek; logo společnosti v orientačním systému veletrhu (mapě veletržního areálu).
Katalog veletrhu (10.000 výtisků, distribuován zdarma návštěvníkům veletrhu, všem vystavovatelům a obchodním návštěvníkům) – vnitřní strana obálky (plně barevná); logo společnosti jako generálního sponzora na stránce Sponzoři a partneři, logo společnosti na mapě veletržního areálu.
Poznámka: Možnost projednání dalších reklamních možností na základě přání sponzora

 

2. BALÍČEK PRO OFICIÁLNÍHO SPONZORA (120.000,- KČ) 

REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2023
Kampaň – logo společnosti umístěné na místě pro oficiálního sponzora na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2023, letácích, tištěných reklamách v konopných a lifestylových magazínech, billboardech, rollingboardech, citylightech aj.
Webové stránky cannafest.com – logo společnosti umístěné na místě pro oficiálního sponzora (v sekci Sponzoři a partneři); název společnosti jako oficiálního sponzora včetně odkazů na stránce Seznam vystavovatelů; logo společnosti v mapě veletržního areálu.
Sociální sítě – 2x představení společnosti jako oficiálního sponzora včetně odkazu na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (50.000 fanoušků) a stránkách události; Twitter, Instagram aj.
Newsletter – logo společnosti jako oficiálního sponzora ve všech vydáních od září + představení společnosti ve speciálním vydání přímo před začátkem veletrhu.
 
REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU
Uvnitř – nárok na vyvěšení 2 bannerů uvnitř veletržního areálu – do každé haly jeden (max. 3x3m) - pořadatel vybírá nejlepší vhodné místo, povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek; logo společnosti v orientačním systému veletrhu (mapě veletržního areálu).
Katalog veletrhu (10.000 výtisků, distribuován zdarma návštěvníkům veletrhu, všem vystavovatelům a obchodním návštěvníkům) – jednostránková reklama (plně barevná); logo společnosti jako oficiálního sponzora na stránce Sponzoři a partneři, logo společnosti na mapě veletržního areálu.
Tašky pro návštěvníky – vložení propagačních materiálů sponzora do 10.000 tašek, které budou u vchodu zdarma distribuovány návštěvníkům.

 

3. BALÍČEK PRO SPONZORA (70.000,- KČ) 
 
REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO CANNAFEST 2023
Kampaň – logo společnosti umístěné na místě pro sponzory na všech oficiálních plakátech Cannafestu 2022, letácích, tištěných reklamách ve všech konopných a lifestylových magazínech, billboardech, rollingboardech, citylightech aj.
Webové stránky cannafest.cz – logo společnosti umístěné na místě pro sponzory (v sekci Sponzoři a partneři); název společnosti jako sponzora včetně odkazů na stránce Seznam vystavovatelů; logo společnosti v mapě veletržního areálu.
Facebook – 1krát představení společnosti jako sponzora včetně odkazů na oficiálních facebookových stránkách Cannafestu (50.000 fanoušků); název společnosti jako sponzora včetně odkazu v sekci Informace. Možnost organizovat různé sponzorské soutěže.
Newsletter – logo společnosti jako sponzora ve všech vydáních od září.
Tisková konference – logo společnosti v průběhu tiskové konference.
 
REKLAMA BĚHEM KONÁNÍ VELETRHU
Uvnitř – nárok na vyvěšení 2 bannerů uvnitř veletržního areálu (max. 3x2m), povolení neomezené distribuce letáků atd. prostřednictvím hostesek.
Katalog veletrhu jednostránková reklama (plně barevná); logo společnosti jako sponzora na stránce Sponzoři a partneři.
Tašky pro návštěvníky – vložení propagačních materiálů sponzora do 10 000 tašek, které budou u vchodu zdarma distribuovány návštěvníkům.

 

4. DALŠÍ MOŽNOSTI SPONZORINGU 

4.1 OFICIÁLNÍ SPONZOR ODBORNÉ KONFERENCE V RÁMCI CANNAFESTU 2023 (65.000,- KČ)

Stručná charakteristika: třídenní dvojjazyčná (CZ, EN) konference v průběhu celého veletrhu
Cílení reklamy: pro návštěvníky, TV reportéry a akreditované novináře
Způsoby prezentace: logo společnosti na obrazovce/plátně před každým seminářem; banner společnosti jako oficiálního sponzora v průběhu celé konference; logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách (1x na stránce Partneři a sponzoři, 1x na stránce Konference; logo společnosti jako oficiálního sponzora v katalogu veletrhu (1x v sekci Program konference, 1x na stránce Partneři a sponzoři); logo společnosti jako oficiálního partnera na všech tištěných materiálech o konferenci (program aj.); volná distribuce propagačních materiálů v konferenčním centru.
Poznámka: možnost desetiminutové prezentace společnosti mezi vybranými přednáškami.

 

4.2 OFICIÁLNÍ SPONZOR LIFE STAGE (150.000,- KČ)

Stručná charakteristika: pódium s programem po celé 3 dny 
Způsoby prezentace: název stage podle sponzora (na všech materiálech s programem a na mapě veletržního areálu); banner společnosti (max. 4x5m); logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách; logo společnosti jako oficiálního sponzora na všech tištěných materiálech s programem. 
Možnost organizování různých sponzorských her

 

4.3 OFICIÁLNÍ SPONZOR V.I.P. & BUSINESS LOUNGE (125.000,- KČ)
 
Stručná charakteristika: business lounge – reprezentativní hala se sezením, barem a cateringem, jediný kuřácký prostor na veletrhu. Vstup pouze pro vystavovatele a obchodní návštěvníky.
Způsoby prezentace: název lounge podle sponzora (na všech materiálech, v katalogu, na mapě veletržního areálu a v informačním systému); umístění bannerů společnosti a umístění propagačních materiálů v prostorách lounge; možnost umístění prezentačního pultu; logo společnosti jako oficiálního sponzora na webových stránkách (1x na stránce Partneři a sponzoři, logo společnosti jako oficiálního sponzora v katalogu (stránka Partneři a sponzoři); logo společnosti na všech oficiálních plakátech během hlavní propagační kampaně.

 

4.4 OFICIÁLNÍ SPONZOR VSTUPNÍ PÁSKY – POUZE JEDEN (85.000,- KČ)

Stručná charakteristika: reprezentativní textilní páska na zápěstí opravňující ke vstupu
Způsob prezentace: logo společnosti na všech vstupních páskách

 

4.5 OFICIÁLNÍ SPONZOR OFICIÁLNÍCH TAŠEK CANNAFEST – POUZE JEDEN (115.000,- KČ)

Stručná charakteristika: látkové tašky s propagačními materiály pro 10.000 návštěvníků, které budou zdarma distribuovány u vchodu; na jedné straně bude umístěno logo Cannafestu.
Způsob prezentace: na jedné straně tašky místo pro logo společnosti, obrázek nebo text; vložení propagačních materiálů sponzora do tašek.

 

4.6 OFICIÁLNÍ SPONZOR V.I.P. VEČÍRKU – POUZE JEDEN (300.000,- Kč)

Stručná charakteristika: Oficiální sponzor exkluzivního V.I.P. večírku pro vystavovatele a vybrané obchodní partnery, který se koná druhý večer veletrhu (v sobotu). Večer zahrnuje zábavný program a bohatou nabídku jídel a nápojů formou rautu. Tento večírek je velice populární a v rámci veletrhů unikátní, kapacita hostů je cca 1.000 míst. Logo sponzora se objeví na několika místech v hale večírku, na tištěné pozvánce, která slouží zároveň jako vstupenka na tuto akci, sponzor může zároveň rozdávat své produkty či promo materiály během večírku na předem dohodnutých místech.
Formát pozvánky: Umístění plně barevného loga firmy + textu formou: Firma XXX Vás zve na V.I.P. večírek ……
Cílová skupina: odborní návštěvníci, vystavovatelé, V.I.P. návštěvníci.

 

5. EXTRA PŘÍLEŽITOSTI PRO REKLAMU 

5.1 REKLAMA V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFESTU 2023

Stručná charakteristika: reprezentativní publikace s informacemi o veletrhu, jako je seznam všech vystavovatelů včetně kontaktů, mapy veletrhu, programu konference a dalšího doprovodného programu apod.
Katalog bude využit také pro prezentaci Cannafestu v průběhu celého roku.
Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.
Náklad: 10.000
Formát: celostránkový 210mm x 210mm + 3mm okraj; půlstránkový 210mm x 105mm + 3mm okraj;
čtvrtstránkový 105mm x 105 mm.
Ceník: barevný celostránkový 22.500,- Kč; půl stránkový 13.750,- Kč; čtvrt stránkový 8.750,- Kč

 

5.2 EXKLUZIVNÍ REKLAMA V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFESTU 2023

DRUH REKLAMY
CENA
* vnitřní strany obálky, v barvě, formát 21 cm x 21 cm
36.000,- Kč /stránka
* poslední dvojstrana obálky, v barvě, formát 21 cm x 21 cm
36.000,- Kč /stránka
* zadní strana obálky, v barvě, formát 21 cm x 21 cm
50.000,- Kč
* prostřední dvojstrana, v barvě, formát 42 cm x 21 cm cena:
55.000,- Kč

 

5.3 LOGO SPOLEČNOSTI V OFICIÁLNÍM KATALOGU CANNAFEST 2023

Stručná charakteristika: reprezentativní publikace s informacemi o veletrhu, jako je seznam všech vystavovatelů včetně kontaktů, mapy veletrhu, programu konference a dalšího doprovodného programu apod.
Katalog bude využit také pro prezentaci Cannafestu v průběhu celého roku.
Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.
Cena: 1.500 Kč

 

5.4 BANNER NA OFICIÁLNÍM WEBU WWW.CANNAFEST.COM

Stručná charakteristika: webové stránky jsou hojně navštěvovány nejen před začátkem veletrhu kvůli informacím o vystavovatelích, programu apod., ale také v průběhu celého roku, a to díky našemu youtube kanálu Cannafest (https://www.youtube.com/channel/UCxKrHiLAOujQQF8O9gCG2IA), kde průběžně zveřejňujeme všechny profesionální přednášky natočené během veletrhu.
Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.
Formáty: 
Skyscrapper  (160x600px) -umístěn na pravé straně každé stránky kromě "homepage" a "e-shop"
Cena: 6 měsíců - 23.000 Kč / 1 rok - 40.000 Kč
 
Full banner (468x60px) max.10 s. - umístěn na všech stránkách, kromě "home page" a "e-shop", dole nad patičkou "generální sponzoři"
Cena: 6 měsíců - 10.000 Kč / 1 rok 18.000 Kč
 
Textový banner - umístěn mezi články v aktualitách "novinky o konopí" v sekci "o veletrhu"
Cena: 6 měsíců - 15.000 Kč / 1 rok 25.000 Kč 
 
Leader board (990x100px) - umístěn všech na stránkách kromě "home page" a "e-shop"
Cena: 6 měsíců - 23.000 Kč / 1 rok 40.000 Kč


5.5 TOMBOLA NA FACEBOOKU

Stručná charakteristika: Interaktivní měsíční soutěž na stránkách Cannafest Facebook (50.000 fanoušků)
Obsahuje:  článek na webu s představením firmy/ produktu, 4 x post na facebooku propagující tombolu, 2 x post na Instagrampost propagující tombolu, 1 x post na Twitteru propagující tombolu
Cena: 15.000 Kč + 2 x cena do tomboly v minimální hodnotě 7.500 Kč / kus

5.6 ZAVĚŠENÍ VAŠICH REKLAMNÍCH PLACHET UVNITŘ VÝSTAVNÍCH HAL - OMEZENÝ PROSTOR

Stručná charakteristika: zavěšení vašeho banneru na exkluzivním místě uvnitř výstavních hal. Možnost výběru různých výstavních hal a míst, obvykle okolo vchodů, u odpočinkových zón aj.
Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, vystavovatelé, reportéři.
Formáty: min. 2x2m, max.8x8m, v závislosti na velikost vybrané lokality.
Cena: 10.000 Kč/ do 6m2, u dalších rozměrů nás kontaktujte pro kalkulaci.

 

5.7 VKLAD VAŠICH PROMO MATERIÁLŮ DO OFICIÁLNÍCH TAŠEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Stručná charakteristika: látkové tašky s propagačními materiály pro 10.000 návštěvníků, které jsou zdarma distribuovány hosteskami Cannafestu u vchodu
Formy povolených materiálů: letáky, stočené/přeložené plakáty, katalog semen, malé předměty jako jsou zapalovače semena, klíčenky, drtičky aj.
Cílová skupina: návštěvníci z řad profesionálů i veřejnosti, reportéři
Cena: 10.000 Kč

 

5.8 UMÍSTĚNÍ VAŠEHO ROLL UP BANNERU

Stručná charakteristika: Povolení k umístění vašeho roll up banneru uvnitř výstaviště na vyhrazených místech.
Cena: 3.000 Kč/ks

 

5.9 POVOLENÍ K DISTRIBUCI VAŠICH VLASTNÍCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Stručná charakteristika: povolení k distribuci vašich vlastních propagačních materiálů (uvnitř i vně veletrhu) prostřednictvím vaší hostesky / zaměstnance, pakliže nejste oficiální vystavovatel.
Cena: 1.500 Kč – jeden den, 3.700 Kč – po celou dobu konání veletrhu


 
PRO VÍCE INFORMACÍ O SPECIFICKÝCH REKLAMNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA info@cannafest.cz

 

GENERÁLNÍ SPONZOŘI