Důležité info

Veškeré informace včetně obecných informací, time schedule, shipping instructions, handling tariff, mapa areálu, oficiální katalog) budou dostupné ke stažení na začátku mesíce září.